Etäjumppa

Liikuntapalveluiden maksuttomat etäjumpat alkavat 22.3.2021 (EI arkipyhinä)

Ohjelma: Ma tuolijumppa, Ke perusjumppa ja To Kehonhuolto

Jumppa-aika: klo 10-10:45 (klo 9:45 alkaen pääset liittymään jumppaan mukaan)

Huom! Jumpat eivät tallennu.

Jumppaamaan pääset aina tästä linkistä: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTg5NTAyNDEtYTczNi00YzBhLWI4MzMtODk4MTZkOGNmN2Fh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22941b6784-76d4-4d20-a825-eb8b2a80ec2b%22%2c%22Oid%22%3a%22b4976115-df6f-471b-9986-32b112150550%22%7d

Jos käytät mobiililaitetta, tulee sinulla olla Teams-sovellus (yllä olevan linkin kautta ohjataan hankkimaan sovellus tai voit sen jo etukäteen asentaa maksuttomasti sovelluskaupastasi).

Jos käytät tietokonetta, ei Teams-sovelluksen hankkiminen ole välttämätöntä.

Tarvittaessa saat apua: Riikka Kilpijärvi 040 545 3258, Sami Katko 040 481 7017

Päivitetty 29.4.2021