8. luokka

Hyvinkään Taidemuseo

Tässä kuvassa koululaiset istuvat Taidemuseossa.

Kulttuuripolun tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja kiinnostusta
taiteesta ja sen eri ilmiöistä. Taiteen katsomisen avulla voidaan
lisätä oppilaiden suvaitsevaisuutta ja kehittää itsetuntemusta sekä
luoda oppimisen aihesisältöjen monikerroksisuutta. Aitoihin teoksiin
tutustuminen on myös merkittävä osa opetuksen elämyksellisyyden
vaatimusta. Taiteeseen tutustuminen luo opetussuunnitelman mukaista
perustaa suomalaisen ja oppilaan oman kulttuurin sekä hänelle vieraiden
kulttuureiden visuaalisen maailman arvostamiselle ja ymmärtämiselle.

Lisätietoja:

Hyvinkään Taidemuseo
Hämeenkatu 3D
05800 Hyvinkää
p. 040 480 1644

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivitetty 14.8.2020