Eero Eskolan rahasto

Hyvinkään Sivistystoimi ilmoittaa hyvinkääläisten ikääntyneiden hyvinvointia, osallisuutta, omatoimisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävien toimijoiden, järjestöjen, yhteisöjen tai vastaavien haettavaksi 12.9.2022 alkaen Eero Eskolan rahaston avustukset ikääntyneiden elinolojen parantamiseen.

Avustus on haettavissa viimeistä kertaa.

Hakulomakkeen voi hakea myös kaupungintalon infosta, Kankurinkatu 4–6, ma–to klo 8–16 ja pe klo 8–15


HAKIJAT 

Hakijana voivat olla hyvinkääläiset voittoa tavoittelemattomat, yleishyödylliset yhdistykset ja järjestöt sekä yhteisöt, joiden toiminta edistää hyvinkääläisten ikääntyneiden hyvinvointia. Avustuksia myönnettäessä painotetaan erityisesti kaikille ikääntyneille avointa, matalakynnyksistä ja vaikuttavaa toimintaa.

Avustuksia voidaan myöntää vain yleishyödyllisille, voittoa tavoittelemattomille yhteisöille. Avustusten jakamisessa noudatetaan kilpailuneutraliteetista annettuja säännöksiä.

Avustuksen jakoperusteet

Avustuksia jaetaan yleisavustuksena hankkeisiin, joilla edistetään hyvinkääläisten ikääntyneiden hyvinvointia ja tuetaan hyvinkääläisten ikääntyneiden osallisuutta, omatoimisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Avustuksia ei jaeta esimerkiksi asunto-osakeyhtiöille, yrityksille, julkisen sektorin toimijoille tai muille lakisääteisiä tehtäviä tekeville tahoille.

HAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN

Avustushakemukset toimitetaan pe 7.10.2022 klo 15.00 mennessä

osoitteeseen

Hyvinkään kaupunki,

Sivistystoimi, kirjaamo

PL 86

05801 Hyvinkää

tai kaupungintalon infoon (Kankurinkatu 4-6).

Kuoreen merkintä "Eero Eskolan rahasto 2023"

 

Hakemukseen tai hakemiseen liittyvät kysymykset

taivi.toikka@hyvinkaa.fi / 040 674 0374

Päivitetty 23.4.2021