Suun terveydenhuollon usein kysytyt kysymykset

 

Suun terveydenhuollon valinnanvapaus on avattu Keski-Uudenmaan (Hyvinkää, Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi, Mäntsälä ja Pornainen) kuntalaisille.

 • Kuntalainen voi valita palveluntuottajaksi hyväksyttyjen joukosta yhden palveluntuottajan toimipisteen, jonka asiakkaaksi hän ilmoittautuu.
 • Kuntalainen valitsee palveluntuottajan, ei lääkäriä tai hoitotapaa.
 • Valintamahdollisuus on avoin kaikille kokeilukuntien täysi-ikäisille asukkaille.
   
 • Valinnan voi tehdä suun terveydenhuollon valintaportaalissa, kuntien suun terveydenhuollon toimipisteissä tai mukana kokeilussa olevan palveluntuottajan luona.
 • Jos kuntalainen tarvitsee yleislääkäritasoisten suun terveydenhuollon palvelujen lisäksi muita palveluita, hänet ohjataan julkiselle terveysasemalle, tai hän voi halutessaan käyttää myös yksityisiä palveluja omalla kustannuksellaan kuten tähänkin asti.
 • Virka-ajan ulkopuolinen hammaslääkäripäivystys palvelee kuten tähänkin asti. Tietoa siitä löydät kuntien omilta kotisivuilta.
 • Ne kuntalaiset, jotka eivät valitse, pysyvät nykyisten palveluidensa piirissä.
 • Valintaa voi vaihtaa kuuden (6) kuukauden välein, tai painavasta syystä aiemminkin.
 • Kuuden (6) kuukauden jälkeen valinta on voimassa kokeilun loppuun saakka ellei asiakas halua vaihtaa uudelleen tai palata takaisin julkisen hammashoitolan asiakkaaksi.
 • Palveluntuottajia voi valita vain yhden kerrallaan. 
 • Valinta astuu voimaan kolme (3) viikon kuluttua valinnan tekohetkestä.

 

Mitä asiakkaan valinnanvapauden piiriin kuuluu suun terveydenhuollon suoran valinnan kokeilussa:

 • Valinnanvapauden piiriin kuuluu perushammashoito.
 • Palveluntuottaja arvioi asiakaskohtaisesti mitä valinnanvapauden piiriin kuuluvaa hoitoa asiakas tarvitsee.
 • Suusairauksien ennalta ehkäisy ja siihen liittyvä neuvonta ja muut palvelut sekä määräaikaiset suun terveystarkastukset.
 • Suun ja hampaiden tutkimus, hoidon tarpeen arviointi ja hoidon suunnittelu.
 • Suusairauksien oireiden toteaminen ja oireen mukainen hoito mukaan lukien iensairauksien ja hammasinfektion hoito.
 • Suun ja hampaiston korjaavat ja kirurgiset hoitotoimenpiteet.
 • Hammaslääkärin todistukset ja lausunnot.
 • Edellä mainittuihin palveluihin liittyvät kuvantamispalvelut ja vastaanottotoiminta.
 • Listauksessa mainitsemattomat palvelut eivät kuulu kokeiluun.
 • Tarkka erittely on saatavissa toimenpidetasolla suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeilun sääntökirjasta.
 • Tämän hoidon asiakas saa samalla hinnalla kokeilussa yksityiseltä palveluntuottajalta kuin normaalisti kunnallisessa suun terveydenhuollosta.

Valinnanvapauden piiriin ei kuulu:

 • Erikoissairaanhoito sekä suun erikoishoitoon liittyvät palvelut, ellei niitä ole mainittu sääntökirjassa.
 • Kokeiluun eivät kuuluu mm. oikominen, protetiikan täydentävät palvelut, hampaiden valkaisu keraamiset täytteet, hammaskorut, ikenien flap-leikkaukset.
 • Asiakas saa ostaa lisäpalveluita halutessaan, mutta maksaa niistä yksityisen palveluntuottajan hinnaston mukaisen maksun.
 • Hammasproteettinen hoito kuuluu valinnanvapauden piiriin rajoitetusti muun hoidon yhteydessä ja vaatii erikseen hyväksytyn hoitosuunnitelman.

Kuinka kauan kokeilu kestää?

 • Kokeilun on tarkoitus muuttua pilotiksi vuoden 2019 aikana.
 • Kokeilu kestää 31.8.2019 asti.

 

Kokeiluun osallistuminen

Kuka saa valita?

 • Valinnanvapauskokeilu koskee kaikkia kokeilussa mukana olevien kuntien täysi-ikäisiä asukkaita.
 • Kokeilussa mukana olevat kunnat ovat Mäntsälä, Pornainen, Nurmijärvi, Hyvinkää, Tuusula ja Järvenpää.
 • Valintaa tehdessä tulee antaa suostumus aiempien hoitotietojen luovuttamiseen suun terveydenhuollon osalta.
 • Lisäksi valinnan yhteydessä tulee täyttää kysely suun terveyden omahoidosta.

Asun vanhainkodissa/hoivakodissa. Saanko minä valita?

 • Laitoshoidossa oleva henkilö ei voi valita.

Olen kotisairaanhoidon asiakas. Saanko minä valita?

 • Kyllä, voit osallistua kokeiluun.

Voinko valita alaikäisen lapseni puolesta?

 • Kokeilussa ovat mukana vain täysi-ikäiset kokeilukuntien asukkaat.

Minulla on turvakielto, voinko osallistua kokeiluun?

 • Kyllä voit, mutta silloin valinta pitää käydä tekemässä kunnan hammashoitolassa.

Kuinka moni voi osallistua kokeiluun?

 • Kokeiluun osallistuvien määrää voi kokeilun aikana rajoittaa sekä palveluntuottajien kapasiteetti että käytettävissä oleva valtionavustuksen määrä. 

 

Valinnan tekeminen

Milloin saan valita?

 • Voit valita suun terveydenhuollon palveluntuottajan joko kunnan hammashoitolassa, palveluntuottajan luona tai valintaportaalissa.
 • Jotta voit valita, tarvitset joko matkapuhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen.
 • Asiakkuutesi siirtyy uudelle palveluntuottajalle kolmen (3) viikon kuluttua valinnasta.
 • Palveluntarjoajaa voit vaihtaa halutessasi kuuden (6) kuukauden välein. Kokeiluun osallistujilta toivotaan aktiivisuutta valintojen teossa heti kokeilun alusta alkaen. 

Miten voin tehdä valinnan?

 • Voit valita palveluntuottajan joko sähköisesti valintaportaalin kautta, kunnan hammashoitolassa tai käymällä suun terveydenhoidon palveluntuottajan toimipisteessä paikan päällä.
 • Valintaa varten tarvitset matkapuhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen.
 • Puhelimitse tai postitse valintaa ei voi tehdä.

Mistä tiedän, minkä palveluntuottajan voin valita?

Onko pakko valita?

 • Ei ole. Jokainen on oman nykyisen hammashoitolansa asiakas, kunnes valitsee toisin.
 • Valintaportaalissa voi halutessaan valita myös oman kunnallisen palveluntuottajansa.

Mitä teen kun olen valinnut?

 • Jos et tunne tarvitsevasi hoitoa, ei sinun tarvitse tehdä mitään.
 • Jos haluat esimerkiksi hammastarkastukseen valinnan jälkeen, voit olla yhteydessä valitsemaasi palveluntuottajaan sen jälkeen kun valintasi on tullut voimaan (kolme viikkoa valinnan jälkeen). Palveluntuottaja tekee hoidon tarpeen arvion ja sopii kanssasi mahdollisesta hoidosta.

Pitääkö palveluntuottajalta aikaa varatessa kertoa, että kuulun valinnanvapauskokeilun piiriin?

 • Kyllä. Tämä voi nopeuttaa ajanvaraukseen kuluvaa aikaa. Jokaisen asiakkaan esitiedot tarkistetaan käynnin yhteydessä.

Tarvitsenko aiemmat hoitotiedot mukaan uuden palveluntuottajan luo?

 • Keskustele tästä palveluntuottajan kanssa kun varaat aikaan hoitoon.

Kuinka usein saa vaihtaa?

 • Palveluntarjoajaa voi halutessaan vaihtaa kuuden (6) kuukauden välein.

Mitä jos en enää muista, minkä palveluntuottajan olen valinnut?

 • Voit kysyä asiaa miltä tahansa kokeiluun hyväksytyltä palveluntuottajalta tai kuntasi palvelupisteestä.

Voivatko perheenjäsenet tehdä toisistaan poikkeavia valintoja?

 • Kyllä. Kukin perheenjäsen voi halutessaan valita oman palveluntuottajansa. Valinnat eivät vaikuta toisiinsa.

Voivatko lapset osallistua suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeiluun?

 • Lapset eivät voi osallistua valinnanvapauskokeilun suun terveydenhuollon osuuteen.
 • Lapset voivat käyttää yksityisiä palveluntuottajia omalla kustannuksella tai vakuutuksen turvin kuten aikaisemminkin.

Voinko halutessani valita muiden julkisten hammashoitoloiden palveluita?

 • Voit, mutta silloin valinta ei tapahdu tämän kokeilun piirissä.
 • 1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki antaa kaikille mahdollisuuden valita minkä tahansa julkisen terveysaseman Manner-Suomen alueelta. Tällöin valinnan tekemisessä noudatetaan kuntien voimassa olevia ohjeita.
 • Et siis voi valita vain toisen kunnan hammashoitolaa vaan kaikki terveyspalvelut pitää siirtää yhtenä pakettina, paitsi jos olet valinnut valinnanvapauskokeilussa myös vastaanottopalvelujesi tuottajan. Silloin tämä valintaa säilyy ennallaan.
 • Jos olet valinnut yksityisen palveluntuottajan valinnanvapauskokeilussa, et voi käyttää kiireettömissä tapauksissa muuta kuin valitsemasi palveluntuottajan vastaanottoa.

Voinko valita muiden valinnanvapauskokeilussa mukana olevien kuntien alueella toimivista palveluntuottajista?

 • Kyllä. Voit valita Uudenmaan alueellisessa valinnanvapauskokeilussa mukana olevista yksityisistä palveluntuottajista kenet tahansa.

Mitä jos muutan kesken kokeilun kokeilukuntien ulkopuolelle, purkautuuko valinta?

 • Terveydenhuoltolaki sanoo, että muuton myötä valinta purkautuu automaattisesti.
 • Jos muutat kokeilukuntien sisällä, valinta ei purkaudu automaattisesti vaan jatkat normaalisti valitsemasi palveluntuottajan asiakkaana.

Voinko käyttää Kela-taksia mennäkseni valinnanvapauskokeilussa valitsemalleni palveluntuottajalle?

 • Kela korvaa matkan lähimpään julkiseen suun terveydenhuollon toimipisteeseen.

 

Palveluvalikoima

Saanko käyttää mitä tahansa yksityisen palveluntuottajan tuottamia palveluita julkisen asiakasmaksun hinnalla?

 • Et. Saat kokeiluun osallistuvilta palveluntuottajilta ainoastaan valinnanvapauskokeiluun kuuluvia palveluja kunnallisen hinnalla. Palveluntuottajien muita palveluita voit käyttää maksaessasi ne itse.

Onko valinnanvapauskokeilussa mukana olevilla palveluntuottajilla oma lääkäri -järjestelmää?

 • Lääkäreistä ja muista kunkin palveluntuottajan käytännöistä valinnanvapauskokeilussa saat parhaiten tietoa suoraan palveluntuottajilta.

Mistä saan tietoa minulle tarjottavista palveluista?

 • Tietoa kokeiluun kuuluvien palvelujen valikoimasta saat näiltä sivuilta, hammashuollon asiakaspalvelupisteestä tai kysymällä suoraan kokeilussa mukana olevien yksityisten palveluntuottajien henkilökunnalta.

Tarvitsen proteettista hoitoa, mitä se maksaa ja kuka siitä päättää?

 • Kuntien ylihammaslääkärit päättävät proteettisen hoidon laajuudesta.
 • Pyydä palveluntuottajalta kustannusarvio koko hoidosta ennen hoidon alkua. Hoidossa tulee kuluja sekä käyntimaksuista että laboratoriosta ja nämä kulut voivat olla huomattavia.
 • Proteettisessa hoidossa asiakkaasta otetaan vastaanotolla hammasmuotit, jotka lähetetään laboratorioon ja joiden perusteella proteesit tehdään.
 • Laboratoriokustannukset ovat samat yksityisellä ja kunnallisella suun terveydenhoidon toimijalla.

Mistä saan muut julkiseen terveydenhuoltoon kuuluvat palvelut?

 • Suun terveydenhuollon kokeiluun osallistumisella ei ole vaikutusta yleislääkäripalveluidesi saatavuuteen. Mikäli koet kiireellisen hoidon tarvetta, voit olla yhteydessä virka-aikana ensisijaisesti valitsemaasi palveluntuottajaan. Voit olla yhteydessä myös kunnan suun terveydenhuollon päivystykseen, jossa sinulle tehdään hoidontarpeen arvio.
 • Julkiseen suun terveydenhuoltoon kuuluvat, mutta kokeiluun kuulumattomat palvelut saat joko julkisesta suun terveydenhuollosta tai lisäpalveluna omalla kustannuksella yksityiseltä palveluntuottajalta. 
 • Palveluntuottaja ohjaa sinut tarvittaessa suun erikoissairaanhoidon palveluiden piiriin.

Mitä ovat lisäpalvelut?

 • Lisäpalveluita ovat mm. oikominen, protetiikan täydentävät palvelut, hampaiden valkaisu, keraamiset täytteet, hammaskorut ja ikenien flap-leikkaukset.
 • Lisäpalvelut vaihtelevat palveluntuottajakohtaisesti ja niitä voit hankkia palveluntuottajan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
 • Lisäpalvelut eivät kuulu kokeilun piiriin, vaan asiakas voi sopia niistä palveluntuottajan kanssa suoraan.
 • Voit myös halutessasi täydentää palveluita korvaamalla kokeilun piiriin kuuluvan palvelun lisäpalvelulla, jolloin maksat lisäpalvelun ja toimenpidekohtaisen julkisen korvauksen erotuksen.

Mitä teen, jos tarvitsen palvelua, joka ei kuulu valinnanvapauden piiriin?

 • Voit hankkia palveluja julkiselta tai yksityiseltä puolelta voimassa olevien asiakasmaksujen/hinnastojen mukaisesti.
 • Saat lisätietoa vaihtoehdoista valitsemaltasi palveluntuottajalta sekä kunnan hammashoitolasta. 

 

Asiakasmaksut

Jos valitsen yksityisen palveluntuottajan, joudunko maksamaan enemmän?

 • Et. Julkisen palvelun hinta on valintakokeilun asiakkaalle sama, oli sitten kyseessä yksityinen tai julkinen palveluntuottaja.

Kuka minua laskuttaa?

 • Valinnanvapausasiakkaana et maksa yksityisen palveluntuottajan luona mitään vaan laskun lähettää aina kotikunta jälkikäteen.

Kattavatko julkiset asiakasmaksut kaikki yksityiseltä saamani palvelut?

 • Asiakasmaksut kattavat ainoastaan kokeiluun sisältyvät julkiset palvelut.

Miten varmistun siitä, että saan tarvitsemani julkiset palvelut, enkä yllätyslaskua yksityiseltä jälkikäteen?

 • Yksityiset palveluntuottajat ovat velvollisia huolehtimaan sinusta asiakkaana ja kertomaan, mitkä palvelut kuuluvat valinnanvapauskokeilun piiriin ja mitkä ovat lisämaksullisia palveluita.
 • Jos harkitset vastaavan palvelun ostamista suoraan yksityiseltä, palveluntuottajan on selkeästi kerrottava sinulle yksityisen palvelun hinta.

Nousevatko kokeiluun osallistuvien asiakasmaksut?

 • Valinnanvapauskokeilun takia asiakasmaksut eivät nouse.
 • Asiakasmaksut ovat samat kuin kuntien muilla julkisilla terveysasemilla noudatettavat asiakasmaksut.

Mihin maksan julkisten palveluiden käytöstä?

 • Kunta lähettää sinulle laskun käyntisi jälkeen. Laskutus toimii samalla tavalla kuin käyttäessäsi julkisia suun terveydenhuollon palveluita.

Onko hammashoidon maksuilla maksukattoa?

 • Suun terveydenhuollon maksut eivät kerrytä maksukattoa.

Esimerkkejä suun terveydenhuollon asiakasmaksuista julkisella puolella.

 

Hoitoon pääsy

Jos sairastun illalla tai viikonloppuna ja tarvitsen kiireellistä apua, mihin hakeudun?

 • Kiireellisessä hoidon tarpeessa ole ensisijaisesti yhteydessä omaan palveluntuottajaasi.
 • Mikäli et saa yhteyttä palveluntuottajaasi, voit olla yhteydessä myös kunnan suun terveydenhuollon päivystykseen, jolloin sinulle tehdään puhelimitse hoidon tarpeen arvio.
 • Arkisin saat palvelun valitsemasi palveluntuottajan kiirevastaanotolta palveluntuottajan aukioloaikoina. Palveluntuottaja määrittää aukioloaikansa valinnanvapausasiakkaille itse. Muulloin hakeudut saman julkisen palvelun piiriin kuten tähänkin asti.
 • Iltaisin ja viikonloppuisin Keski-Uudenmaan kunnat ostavat akuuttipalvelut yksityiseltä palveluntuottajalta Helsingistä. Tietoa saat kuntien kotisivuilta tai puhelinvastaajasta.
 • Jos tarvitset hammashoitoa äkillisesti yöllä, voit hakeutua Hyvinkään sairaalanmäen yhteispäivystykseen, josta sinut ohjataan tarvittaessa Töölön sairaalaan

Jos tarvitsen lähetteen suun terveydenhuollon erikoissairaanhoitoon, voinko saada sen yksityiseltä palveluntuottajalta?

 • Kyllä. Voit saada lähetteen samalla tavalla kuin julkisesta hammashoitolastakin.

Voinko varata ajan kiireettömään hoitoon myös iltaisin tai viikonloppuna, jos yksityinen palveluntuottaja on auki?

 • Kyllä voit.

Onko yksityisellä palveluntuottajalla hoitoon pääsyn aikatakuuta?

 • Hoitotakuu ja hoitoon pääsyn määräajat ovat samat kaikille palveluntuottajille.
 • Hoitoon on päästävä viimeistään kolmessa kuukaudessa. Vähäisen hoidon määrä-aika on kuusi kuukautta.

 

Asiakastietojen käsittely

Jos valitsen yksityisen palveluntuottajan, onko heillä terveystietoni käytössään?

 • Kyllä. Kaikki kokeilussa mukana olevat palveluntuottajat käyttävät kansallista Kanta-arkistoa, johon asiakkaan tiedot kirjataan. Kanta-arkistossa näkyy asiakkaalle julkisen terveydenhuollon tekemät kirjaukset viimeisen kolmen vuoden ajalta. Tätä aikaisemmat tiedot saadaan tarvittaessa hoitavasta paikasta erillisen tietopyynnön kautta.
 • Kokeiluun osallistuminen edellyttää lupaa aiempien hoitotietojen käyttöön.

Päätyvätkö paperiset potilastiedot uudelle palveluntuottajalle?

 • Potilastiedot päätyvät uudelle palveluntuottajalle pääsääntöisesti kansallisen potilastiedon arkiston Kanta-palvelun kautta. Pääset myös itse tarkastelemaan potilastietojasi Omakanta-palvelun kautta.
 • Tällä hetkellä suun terveydenhoidossa ei ole juurikaan Kanta-palveluja käytössä.
 • Potilastietojen arkistointi laajenee vaiheittain, jolloin kaikki suun terveyden hoitotietosi eivät ole välttämättä nähtävissä Omakannassa. Jos mitään tietoja ei näy, se voi johtua myös siitä, että tietoja ei ole ehditty vielä hyväksyä ja/tai arkistoida terveydenhuollossa. Jos hoitotietoja ei näy Omakannassa kohtuullisen ajan kuluessa, vaikka olet asioinut palveluun jo liittyneessä yksikössä, voit pyytää lisätietoa sinua hoitaneesta terveydenhuollon yksiköstä. Näet palvelusta myös, onko tietoja siirretty toimintayksiköstä toiseen.

Voinko tarkistaa jostain, mitä minusta on potilasasiakirjaan kirjoitettu?

 • Kyllä. Voit pyytää potilasasiakirjatiedot siitä toimipisteestä, missä tiedot on kirjattu.

Saavatko muut ihmiset tietää, minkä suun terveydenhuollonpalveluntuottajan olen valinnut?

 • Tiedot valinnoista ovat vain palvelun järjestäjällä sekä niillä palveluntuottajilla, jotka ovat tehneet sopimuksen osallistumisesta valinnanvapauskokeiluun.

Jos vaihdan yksityisen suun terveydenhuollon asiakkaaksi, voinko kieltää potilastietojeni näkymisen terveyskeskuksessa?

 • Et. Potilastietojen katsominen edellyttää kuitenkin aina hoitosuhdetta siihen asiakkaaseen, kenen tietoja katsotaan.

Voinko saada tiedon siitä, ketkä ovat katsoneet potilastietojani?

 • Kyllä, tietojen katselusta jää aina merkintä potilastietojärjestelmän sairauskertomuksen lokiin.

Voinko tarkistaa jostain, minkä palvelutuottajan olen valinnut?

 • Kyllä. Voit kirjautua uudelleen valintaportaaliin tarkastaaksesi palveluntuottajasi. Voit kysyä asiaa myös miltä tahansa kokeilun piirissä olevalta julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta.

 

Laadunvalvonnan mittaristo ja kapitaatiokorvaus

Millä perusteilla kapitaatiokorvaus on laskettu?

 • Yksityisten palveluntuottajien saama kapitaatiokorvaus on laskettu palveluntuottajalle ilmoittautuneiden asiakkaiden aikaisemman palvelunkäytön ja arvioidun palvelunkäyttötason perusteella.
 • Palveluntuottajien saamaan kapitaatiokorvauksen bonus/sanktio -osuuteen vaikuttaa mm. asiakaskokemus, hyvinvointihyöty ja kustannustehokkuus.
 • Jokaiselle asiakkaalle tehdään listautuessa asiakaskohtainen korjauslaskenta, joka perustuu asiakkaan aiempaan palvelunkäyttöön. Runsas palvelujen käyttö nostaa palveluntuottajan saamaa kapitaatiokorvausta joitain prosentteja.

Miten palveluntuottajien laatua valvotaan?

 

Palautteen antaminen

Jos olen tyytymätön hoitoon tai saamaani palveluun, mihin teen valituksen?

 • Anna palaute ensisijaisesti suoraan palveluntuottajalle. Voit myös olla yhteydessä hoitaneen palveluntuottajan potilasasiamieheen.

Mihin voin antaa palautetta valintakokeilun onnistumisesta?

 • Voit antaa palautetta valintaportaalissa, chatissä tai suoraan palveluntuottajalle.
 • Kokeiluun osallistuvilta asiakkailta kerätään myös erikseen palautetta kyselyn tai kyselyjen muodossa.  

 

Mikäli kysymykseesi ei ole vastattu tässä tai tarvitset yleisneuvontaa kokeiluun ja valinnan tekemiseen liittyen, nettisivuillamme www.keski-uudenmaansote.fi/valinnanvapaus olevassa chatissä vastaamme arkisin pääsääntöisesti ma-pe klo. 10.00-14.00. Muina aikoina chattiin voi jättää viestin. Viesteihin pyrimme vastaamaan mahdollisimman pian. Voit myös soittaa neuvontapuhelimeemme p. 019 459 2625, arkisin ma-to 9-14, pe 9-12. Soitamme sinulle takaisin.

 

Tule mukaan – valitsemalla vaikutat!

Päivitetty 22.2.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694
Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:

Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 Hyvinkää