Asiakas henkilökohtaisen budjetin kokeilussa

 

Henkilökohtaista budjettia kokeillaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kunnissa  eli Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Nurmijärvellä, Tuusulassa, Mäntsälässä ja Pornaisissa sekä Porvoossa ja Sipoossa. Kokeiluun osallistuminen on vapaaehtoista ja sen saa keskeyttää milloin tahansa. Osassa kunnista tehdään kokeilun aikana tutkimusta, jossa selvitetään valinnanvapauden vaikutusta asiakkaan hyvinvointiin. Myös tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. 

Henkilökohtainen budjetti on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat paljon sosiaali- ja terveyspalveluita. Asiakkaiden soveltuvuuden kokeiluun arvioivat kunnan sosiaalihuollon asiakaspinnassa työskentelevät sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat tms. joista käytetään kokeilussa nimitystä asiakasohjaajat. Asiakasohjaajat valitsevat asiakkaat tietyistä kunnissa ennalta päätetyistä asiakasryhmistä.  

Kun asiakas on hyväksytty kokeiluun, tekee asiakasohjaaja asiakkaalle palvelutarpeen arvion ja palvelupäätöksen henkilökohtaisella budjetilla hankittavista palveluista. Palvelutarpeen arvion ja palvelupäätöksen perusteella hän laskee asiakkaalle budjetin. Asiakas ei saa fyysistä rahaa käyttöönsä vaan palvelusetelin, jolle rahaa talletetaan ja jota hallinnoidaan Vaana-nimisen palvelusetelijärjestelmän avulla Internetissä.

Asiakas voi ostaa palveluita henkilökohtaisella budjetillaan asiakasohjaajan myöntämän palvelupäätöksen sekä siinä määritellyn rahasumman ja ajanjakson puitteissa. Asiakas voi siis korvata kunnan tuottamat palvelut tietyltä osin sekä valita uuden palvelun ja sen tuottajan kokeilussa mukana olevista palveluntuottajista. Palvelut, joita asiakas ei vaihda henkilökohtaiseen budjettiin, säilyvät ennallaan eli kunnan tuottamina. Kokeilussa mukana olevia palveluntuottajia ja heidän tarjoamiaan palveluita on mahdollista vertailla palveluntuottajien portaalissa. Projektitoimisto rekrytoi jatkuvasti kokeiluun mukaan uusia palveluntuottajia.

Asiakas tekee aina palveluntuottajan kanssa palveluiden ostamisesta palvelusopimuksen. Mikäli asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun, voi hän purkaa sopimuksen ja vaihtaa palveluntuottajaa. Henkilökohtaisen budjetin kokeilussa asiakasmaksut peritään kunnan käytäntöjen mukaisesti. Kokeilussa tuotettavista palveluista palveluntuottaja ei saa periä ylimääräisiä maksuja. Palveluntuottaja voi myös kieltäytyä asiakkaista tai keskeyttää kokeilun milloin tahansa. Palveluntuottajien vaihtamiseen liittyvistä ehdoista sekä palveluntuottajien oikeuksista voi lukea kokeilun menettelyohjeesta.

Henkilökohtaiseen budjettiin liittyvistä kysymyksistä voi olla yhteydessä suoraan valinnanvapauskokeilun hanketoimistoon tai kunnan asiakasohjaajaan. Ottakaa yhteyttä suoraan palveluntuottajaan palveluihin ja niiden sisältöön liittyvissä kysymyksissä.

 

  

Tule mukaan – valitsemalla vaikutat!

Päivitetty 22.2.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694
Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:

Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 Hyvinkää