Henkilökohtaisen budjetin asiakas

 

Henkilökohtaista budjettia kokeillaan Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Nurmijärvellä, Mäntsälässä ja Pornaisissa sekä laajennuksen myötä Tuusulassa, Lohjalla, Porvoossa ja Sipoossa.

Henkilökohtainen budjetti on tarkoitettu niille kuntalaisille, jotka tarvitsevat paljon sosiaali- ja terveyspalveluita.

Henkilökohtainen budjetti lasketaan asiakkaan palveluntarpeenarvion perusteella.

Palveluntarpeenarviosta muodostuu budjetti, jonka käyttöä asiakas voi miettiä yhdessä kunnan asiakasohjaajan kanssa. Joitakin palveluita asiakkaan on valittava mukaan myös uuteen budjettiin. Näitä voivat olla esimerkiksi lääkejakelu tai suihkuapu. Nämä tarpeet kuitenkin mietitään kokeilussa jokaisen asiakkaan kanssa erikseen.

Asiakkaat valitsevat palvelut niiltä palveluntuottajilta, jotka ovat ilmoittautuneet mukaan kokeiluun. Palvelutarjotinta voi myös laajentaa asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Palveluntuottajat ovat asiakkaan katseltavissa tulevaisuudessa henkilökohtaisen budjetin portaalissa. Asiakas voi ostaa palveluntuottajan palveluita joko kertaluonteisesti tai tietylle ajanjaksolle. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun voi hän vaihtaa palveluntuottajaa kokeilun ehtojen mukaan.

Palveluntuottajan toiminnasta ja muista kysymyksistä voi olla yhteydessä suoraan valitsemaasi palveluntuottajaan, kunnan asiakasohjaajaan tai valinnanvapauskokeilun projektitoimistoon.

Henkilökohtaisella budjetilla valittavia palveluita voit selata itse asiakkaan portaalissa.

Kuntien asiakasohjaajat valitsevat kokeiluun osallistuvat asiakkaat ennalta määritellyistä asiakasryhmistä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Kokeiluun osallistuminen on vapaaehtoista. Asiakkaiden kanssa käydään läpi kokeilun toimintatavat, jotta kokeilu on heille tarkoituksenmukainen.

Kokeilussa tutkitaan myös valinnanvapauden vaikutusta asiakkaan hyvinvointiin.

  

Tule mukaan – valitsemalla vaikutat!

Päivitetty 8.11.2017 Tulosta

 
 

Keski-Uudenmaan sote
Kankurinkatu 4 - 6, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@kuudensote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694
Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy

Paperilaskut:
Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 Hyvinkää

 
Valtakunnallinen soteuudistus

Faktalehdet

http://alueuudistus.fi/faktalehdet