Palveluntuottaja henkilökohtaisen budjetin kokeilussa

 

Henkilökohtaisen budjetin kokeilu on osa Uudenmaan alueellista valinnanvapauskokeilua. Kokeilussa ovat mukana Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kunnat eli Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, Mäntsälä ja Pornainen sekä Porvoo ja Sipoo. Palveluntuottajaksi voi hakeutua mikä tahansa julkinen, yksityinen tai kolmannen sektorin toimija, joka pystyy täyttämään järjestäjän asettamat kriteerit. Ennen osallistumista kokeiluun, palveluntuottajan pitää hakeutua ja tulla hyväksytyksi palveluntuottajaksi. Palveluntuottajan tulee täyttää järjestäjän asettamat tietyt ehdot, velvoitteet ja vaatimukset, jotka löytyvät Henkilökohtaisen budjetin Menettelyohjeesta. 

Palveluntuottajan tulee tutustua kokeilun Menettelyohjeeseen sekä palveluntuottajien yleisiin ehtoihin ja erillisiin palvelukuvauksiin. Palveluntuottajan on sitouduttava noudattamaan menettelyohjeen sisältämiä velvoitteita ja vaatimuksia sekä palveluntuottajien yleisiä ja erillisissä palvelukuvauksissa kuvattuja ehtoja niiltä osin kuin ne koskevat palveluntuottajan tuottamia palveluita. Palveluntuottajan tulee varmistaa, että hän täyttää kaikki menettelyohjeen sisältämät velvoitteet ja vaatimukset.

 

Palveluntuottajalle asetetut vaatimukset ja hyväksymiskriteerit

Edellytyksenä henkilökohtaisen budjetin kokeiluun osallistumiselle on, että palveluntuottaja täyttää lain sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009), eli niin kutsutun palvelusetelilain 5 §:n, vähimmäisehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä sekä Menettelyohjeen sisältöä[linkki, Henkilökohtaisen budjetin kokeilun menettelyohje]. Palvelusetelilain mukaan palveluntuottajan tulee täyttää kyseiselle toiminnalle yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa (922/2011) ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) asetetut vaatimukset. Kokeiluun voidaan hyväksyä palvelunsetelituottajaksi yksityinen palveluntuottaja, joka:

  1. On rekisteröity ja täyttää taloudelliset edellytykset toiminnan harjoittamiseen. Tämä on osoitettava liikevaihdon, verovelkatodistuksen tms. avulla aina pyydettäessä. Taloudelliset edellytykset eivät täyty esimerkiksi, jos palveluntuottaja on maksukyvytön, ei ole kyennyt hoitamaan laskujaan niiden eräpäivään mennessä, on aloittanut akordimenettelyn, on asetettu selvitystilaan tai on välittömässä vaarassa tulla asetetuksi selvitystilaan;
  2. On merkitty ennakkoperintärekisteriin;
  3. Omistaa potilasvahinkolain (585/1986) mukaisen vakuutuksen tai muun vastuuvakuutuksen, jonka vakuutusmäärän voidaan palvelutoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen arvioida riittävän toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien henkilövahinkojen korvaamiseen ja joka muilta ehdoiltaan vastaa tavanomaista vastuuvakuutuskäytäntöä;
  4. On hankkinut lakisääteisen työeläkevakuutuksen (TyEL) ja yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL), mikäli palveluntoiminta tätä edellyttää;
  5. On hyväksytty ilmoitukseen tai lupahakemukseen perustuen yksityiseksi sosiaali- ja/tai terveydenhuollon palveluntuottajaksi kunnissa, joissa aikoo palveluita tuottaa. Palveluntuottajan omalla vastuulla on huolehtia, että toiminta on lupaviranomaisten hyväksymää myös laajennettaessa toimintaa uusiin kuntiin.  Päätös yksityiseksi sosiaali- ja/tai terveydenhuollon palveluntuottajaksi hyväksymisestä on ehto 0-alvillisten palvelujen tuottamiselle eli sosiaalihuoltona/terveydenhuoltona tapahtuvalle palvelujen myymiselle;
  6. On tehnyt omavalvontasuunnitelman;
  7. Tuottaa palveluita, jotka vastaavat vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta;
  8. Täyttää kunnan erikseen asettamat asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeisiin, palveluiden määrään tai laatuun tai kunnan olosuhteisiin liittyvät taikka muut vastaavat vaatimukset.

Palveluiden sisältöön liittyvistä rajauksista, potilastietojen taltiointiin liittyvistä vaatimuksista ja esimerkiksi palveluiden markkinointiin tai järjestämiseen alihankintana on luettavissa lisää henkilökohtaisen budjetin kokeilun menettelyohjeesta.

 

Hae palveluntuottajaksi Henkilökohtaisen budjetin kokeiluun

Palveluntuottajaksi hakeutuminen tapahtuu Vaanan palvelusetelijärjestelmässä. Mikäli teillä on ongelmia tai kysyttävää Vaanan järjestelmästä voit ottaa yhteyttä osoitteeseen: asiakaspalvelu@vaana.fi.

Ilmoittautumislomakkeessa kysytään muun muassa palveluntuottajan perustietoja sekä toimipisteen tietoja. Hakulomakkeelle on määritelty ennakkoon joitain sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Kohtaan muut palvelut palveluntuottaja voi lisätä sellaisia palveluita ja hintoja, joihin ei ole olemassa omaa kategoriaa. Palvelu/palvelut hinnoitellaan portaaliin, hinta/yksikkö eikä asiakkaalta saa periä ylimääräisiä maksuja kokeilun aikana. Kaikki palveluntuottajan ilmoittamat palvelut tulee olla 0-alvillisia palveluita ja km-korvaus tulee sisältyä palveluiden hintaan. Lisätietoa palveluntuottajaksi hakeutumisesta saa hanketoimistolta

 

 

 

 

Päivitetty 22.2.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694
Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:

Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 Hyvinkää