Tulevaisuustyöpajat tukevat järjestölähtöisen               sote-palvelutuotannon kehittymistä

 

TulevaisuustyöpajaVajaa parikymmentä Keski-Uudenmaan alueen järjestöä kokoontui Hyvinkään Villatehtaalle tiistaina 19.3. hakemaan oppeja sote-palveluntuottajana toimimiseen. Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Uudenmaan alueellinen valinnanvapauskokeilu, Keski-Uudenmaan yhdistysverkosto ja Alustapalvelu Sociala. Tilaisuudessa oli asiantuntijapuheenvuoroja sekä ryhmätyöskentelyä. 

 

Henkilökohtainen budjetti on mahdollisuus järjestöille 

Järjestöt voivat halutessaan hakeutua palveluntuottajiksi henkilökohtaisen budjetin kokeiluun Uudenmaan alueellisessa valinnanvapauskokeilussa tämän vuoden elokuun loppuun asti. Mukaan on lähtenyt paljon palveluntuottajia, mutta vain kourallinen järjestöjä. Järjestöjen tuottamista palveluista voi esimerkiksi löytyä nykyisiä kunnan tarjoamia palveluja täydentäviä palveluja kuten sosiaalipedagoginen hevostoiminta.  

Henkilökohtaisen budjetin kokeilu on osa valtakunnallista Palvelusetelikokeilua ja siinä noudatetaan palvelusetelilakia. Kokeilun kautta tarjottavien palvelujen tulee siten olla palvelusetelilain mukaisia palveluja.  

Uudenmaan alueellisen valinnanvapauskokeilun hanketoimistolta saa tukea ja neuvoja palveluntuottajaksi lähtemiseen ja kokeilun verkkosivuilla on hyvät ohjeet palveluntuottajille. Kokeilusta kiinnostuneet palveluntuottajat voivat olla suoraan yhteydessä projektikoordinaattori Mia Käyhköön (mia.kayhko@keusote.fi).   

 

Toimintaympäristön haasteet ja mahdollisuudet 

Sote-kysymyksiin ja järjestöihin erikoistunut sosiaalityön dosentti Jorma Niemelä kertoi järjestökentän haasteista ja mahdollisuuksista sote-toimintaympäristön muuttuessa. Suomessa toimii noin 10 000 hyte-toimintojen järjestöä. Valviran luvilla sote-palveluita tuottaa 1100 järjestöpohjaista toimijaa, joilla on 37 500 työntekijää ja 2000 toimipaikkaa.  

 

Niemelä painotti, että palvelutuotantojärjestöjen pitäisi nyt hakeutua sekä skaalaetujen hankkimiseksi että osaamisen vahvistamiseksi yhteistyöhön esimerkiksi Alustapalvelu Sociala Oy:n kautta. Myös yhteisö- ja solidaarisuustalouden aseman vahvistaminen voisi tuoda järjestölähtöiselle palvelutuotannolle uusia mahdollisuuksia. Asia pitäisi saada hallitusohjelmaan. 

 

STEA-rahoitus ohjaa järjestöjen toimintaa, eikä rahoitusta voi käyttää palvelutuotannon kehittämiseen. Tämä on kuitenkin Socialan toimitusjohtajan, Maarit Hirvosen, mukaan ratkaistavissa suhteellisen helposti eriyttämällä kirjanpidollisesti järjestön palvelutuotanto järjestön muusta toiminnasta.  Aiemmin vaadittua yhtiöittämistä ei enää Hirvosen mukaan tarvitse tehdä, jotta järjestö voisi muun toimintansa ohella toimia myös palveluntuottajana.  

 

Järjestöjen kokemat esteet palvelutuotannon tiellä 

Työpajassa järjestöjä pohditutti markkinointiosaamisen puuttuminen, resurssien riittävyys ja ylipäätään tietämys palvelutuotannon aloittamiseen liittyvistä prosesseista, käytännöistä sekä lupa- ja ilmoitusasioista. Järjestöt toivoisivatkin konkreettista neuvontaa ja tukea palvelutuottajaksi lähtemisessä. Tulevaisuustyöpajojen tavoitteena onkin antaa juuri tällaista konkreettista tukea ja apua järjestöille sekä luoda yhteistyöverkostoja, joilla tuettaisiin järjestölähtöistä palvelutuotantoa myös jatkossa.  

 

Palveluintegraatiota tarvitaan 

Järjestöt olivat huolissaan siitä, että nykytilanteessa sote-palveluja tarvitsevia asiakkaita jää palveluiden ulkopuolelle, mikä näkyy heillä yhteydenottoina ja palvelupyyntöinä, joihin heillä ei kuitenkaan usein ole resursseja vastata. Socialan toimitusjohtaja nosti tämän myös esille käyttäen esimerkkinä mielenterveysasiakkaiden palveluita eri toimijoiden välillä. Hirvosen mukaan nykyjärjestelmässä jää kuiluja kansalaistoiminnan, avopalvelujen ja hoidon (terapia/kuntoutus) välille puutteellisen palveluintegraation johdosta.      

 

Seuraavien Tulevaisuustyöpajojen ajankohdat

Seuraavat Tulevaisuustyöpajat järjestöille järjestetään 16.4. ja 4.6. Työpajoihin on mahdollista ottaa vielä mukaan uusia järjestöjä, joilla on kiinnostusta sote-palvelutuotantoon. Yhteydenotot ja lisätietoa työpajoista saa järjestölähtöisen palvelutuotannon kehittäjältä, projektityöntekijä Riikka Valgijaiselta (riikka.valgijainen@keusote.fi).  

 

 

Tuulia Viskari 

Tiedottaja 

Uudenmaan alueellinen valinnanvapauskokeilu

 

Päivitetty 26.3.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694
Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:

Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 Hyvinkää