Johtamisosaamista kehitetään Keusotessa systemaattisesti

Olemme Keusotessa linjanneet, että olemme Lean-organisaatio, jossa työskentelee yhteisten tavoitteiden suuntaisesti yhteisöohjautuvia tiimejä ja itseohjautuvia yksilöitä. Haluamme, että henkilöstö on osaavaa ja voi hyvin. Haluamme myös, että Keusote on arvostettu työpaikka, jossa johtaminen on laadukasta ja sen perusta on valmentavassa johtamisotteessa. Tavoitteet on siis asetettu korkealle ja niiden saavuttaminen edellyttää kaikilta esimiestehtävissä toimivilta monenlaista osaamista. Johtaminen on muutoksessa, ja uusien taitojen kartuttaminen on välttämätöntä johtajien ja esimiesten työssä. Itseohjautuvuus ja tiimien yhteisöohjautuvuus organisaatiossamme ei kehity, jos esimiehet eivät kasva valmentajiksi.  Kasvu valmentavaksi johtajaksi vaatii sitkeyttä, suunnitelmallisuutta ja uudenlaista osaamista.  Esimiesten tueksi tälle oppimisen polulle tarvitaan paljon yhteistä keskustelua, koulutusta ja valmennusta, lisäksi esimiehet tarvitsevat työnsä tueksi erilaisia työkaluja ja menetelmiä.

Johtamisosaamisen vahvistaminen ja kehittäminen auttaa jokaista esimiestä onnistumaan entistä paremmin tehtävässään, siksi se onkin yksi tärkeimmistä tavoitteistamme Keusotessa. Laadukas johtaminen muodostaa koko organisaatiomme kehittämistyön ja tavoitteiden saavuttamisen perustan. Henkilöstön roolia tavoitteiden saavuttamisessa ei voi kuitenkaan vähätellä, vaan vähintään yhtä tärkeää on, että henkilöstö on kiinnostunut oman työnsä kehittämisestä. Työtä kehitetään yhdessä, esimiehet mahdollistavat henkilöstölle työn kehittämisen ja henkilöstö oman työnsä parhaina asiantuntijoina haluaa kehittää työtään ja työtapojaan. Jatkuva suunnitelmallinen työn yhdessä kehittäminen on sidoksissa työhyvinvoinnin myönteiseen kehittymiseen, myös erilaiset vahvuudet tiimeissä pääsevät esille ja tulevat näin organisaation hyödyksi.

Kevään edetessä on johtoryhmässä aloitettu keskustelu siitä, millaista johtamisosaamista organisaatiomme tarvitsee päästäkseen kaikkiin asettamiinsa tavoitteisiin.  Johtamisosaamisen kehittäminen Keusotessa tulee olemaan systemaattista ja se koskee kaikkia esimiesasemassa olevia henkilöitä.

Johtamisosaamisen kehittäminen on kokonaisuus, joka alkaa esimiesten rekrytointikäytännöistä ja jatkuu yhteisillä perehdytyskäytännöillä. Johtaminen kehittyy Akatemiassa, joka tulee tarjoamaan esimiehille sisällöltään monenlaista valmennusta ja tukea esimiestyöhön. Erilaiset johtamisfoorumit tulevat olemaan niitä paikkoja, joissa valmennusta ja yhteistä keskustelua käydään. Keusotessa johtamista kehitetään kolmella eri tasolla: jokainen esimiestehtävässä toimiva on vastuussa oman osaamisensa kehittymisestä, palvelujohtajat vastaavat johtotiimien johtamisen kehittymisestä ja työnantajan määrittelemän johtamisosaamisen kehittymisen linjaukset tehdään Keusoten johtoryhmässä. Tämä toteutetaan strategisen kehittämisen ja tukipalvelujen yksikön johdolla, henkilöstöpalvelut koordinoi työtä.

Johtamisosaamisen kehittämisen kokonaisuutta ja Akatemia-mallia valmistellaan henkilöstöpalvelujen johdolla ja se hyväksytään johtoryhmässä. Malli kytkeytyy osaksi henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa vuodelle 2020 ja tulee sen yhteydessä päätöksentekoon.  

Mutta juuri nyt on tärkeää työntäyteisen alkuvuoden jälkeen, kerätä uusia voimia hyvin ansaitusta lomasta sekä auringon paisteesta. Toivonkin kaikille aurinkoista ja leppoisaa kesää muumipeikon sanoin:

Pään painan ruohikolle
ja oion jalkojain.
En jaksa pohdiskella,
mä tahdon olla vain.

Päivi Autere
henkilöstöjohtaja

Päivitetty 4.6.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694
Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:

Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 Hyvinkää