Terveyspalvelut ja sairaanhoito

Ryhmän tehtävänä on suunnitella alueellisen sote-mallin terveys- ja sairaanhoitopalvelut.
 
Tavoitteenamme on kehittää terveys- ja sairaanhoitopalveluita kaikkia asiakasryhmiä koskien niin, että
  • Palvelujen integraatiosta syntyy lisäarvoa asiakkaalle/potilaalle
  • Vahvistamme asiakkaan oman terveyden hallintaa asiakassegmentin  mukaisesti
  • Asiakkaan varhainen tuki mahdollistetaan
  • Akuuttihoitoa kehitetään alueellisesti kärkihankkeena
  • Lähipalveluja yhtenäistetään
  • Sähköistä asiointia edistetään
  • Toiminnan vaikuttavuutta seurataan ja edistetään alueellisesti
Päivitetty 13.4.2018 Tulosta

 
 

Yhteystiedot

Keski-Uudenmaan sote
Kankurinkatu 4 - 6, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@kuudensote.fi

 
Verkko-osoite ja tunnus:

OVT tunnus: 003728449694
Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy
Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Valtakunnallinen soteuudistus

Faktalehdet

http://alueuudistus.fi/faktalehdet