Yhtymävaltuuston päätöksiä 9.5.19

Kuntayhtymävaltuusto 9.5.2019 18:00
§ Otsikko Liitteet
-1 Läsnäolijat -
8

KOKOUKSEN AVAUS, KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Esitys

Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Riina Mattila ja Ritva Poikela.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Valittiin tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valtuuston jäsenet Tuomas Sarpolahti ja Ritva Poikela.

-
9

KUNTAYHTYMÄN TILANNEKATSAUS

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. Lisäksi merkittiin tiedoksi tietohallintojohtaja Antti Ylä-Jarkon ja Apotin toimitusjohtaja Hannu Välimäen esittely Apotti-hankkeesta ja sen mahdollisesta käyttöönotosta kuntayhtymässä.

 

-
10

VALTUUSTOALOITE MAKSUTTOMAN EHKÄISYN TARJOAMISESTA NUORILLE SOTE-KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA

Esitys

Yhtymähallitus esittää annetun selvityksen valtuustoaloitteesta valtuustolle hyväksyttäväksi täydennyksellä, että kuntayhtymä tarjoaa maksuttoman ehkäisyn alle 20-vuotiaille nuorille kolmen vuoden kokeiluna vuoden 2020 alusta lukien.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-
11

VALTUUSTOALOITE / NEUVOLAN ILTAVASTAANOTOT

Ehdotus

Hallituksen päätösesitys täydennetään 7.5.2019 kokouksen jälkeen.

Päätös

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asia palauttaa uudelleen valmisteltavaksi, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.

-
12

VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Esitys

Valtuusto päättää

- merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi

- hyväksyä tilinpäätöksen 2018 ja

- myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2018-31.12.2018.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

3 kpl
13

ARVIOINTIKERTOMUS 2018

Esitys

Yhtymävaltuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen yhtymähallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

1 kpl
14

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT KESKI-UUDENMAAN SOTE -KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEN HENKILÖSTÖJAOSTOSSA

Esitys KYJ

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se päättää henkilöstöjaoston kokous- ja vuosipalkkioista seuraavasti:

Kokouspalkkiot:

-        Puheenjohtaja 185 €;

-        Jäsenet 120 €.

Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan seuraavan

suuruiset vuosipalkkiot:

-        Puheenjohtaja 1700 €.

Lisäksi toimielinten osalta noudatetaan yhtymävaltuuston 29.6.2017 § 9 mukaisia korvauksia ansionmenetyksestä ja kustannuksista.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Merkittiin, että Aki Korpela, Virpi Räty, Arto Lindberg, Liljan-Kukka Runolinna, Tapio Havula, Pauliina Naala ja Annika Kokko eivät osallistuneet tämän asian käsittelyyn (intressijäävi). Puheenjohtajana toimi tämän pykälän aikana Helinä Perttu.

Yhtymähallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

-
15

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA SOVELTAMISOHJEET

Esitys

Yhtymävaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Heli Hallikainen esitti Aarno Järvisen, Anniina Nuutisen ja Eija Mattilan kannattamina, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi, asian käsittelyn jatkamisesta on äänestettävä. Ne jotka äänestävät asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi äänestävät EI. Annetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 26 JAA-ääntä ja 9 EI-ääntä ja 4 TYHJÄÄ-ääntä (äänestysluettelo liitteenä), joten yhtymävaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä ja hyväksyi yhtymähallituksen esityksen.

 

3 kpl
16 VALTUUSTOALOITTEET -
Päivitetty 15.5.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694
Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:

Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 Hyvinkää