Palveluntuottajien ehtoihin parannuksia suun terveydenhuollon kokeilussa

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on hyväksynyt parannuksia palveluntuottajien korvauksiin ja ehtoihin suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeilussa. Muutokset hyväksyttiin myös Keski-Uudenmaan Sote -kuntayhtymän hallituksessa 27.11.2018. Muutokset astuvat virallisesti voimaan 1.1.2019.

Muutokset tuovat odotettuja parannuksia kokeiluun osallistuvien yksityisten palveluntuottajien korvaussummiin, maksatusaikoihin ja muihin ehtoihin. Muutoksen myötä suun terveydenhuollon valinnanvapausasiakkaita maksettavat kapitaatiokorvaukset nousevat 3 prosenttia; 145 eurosta 149,35 euroon vuodessa. Samoin suoritekorvausten korkeimman hoitojakson korvaus nousee 160 eurosta 220 euroon. Myös kannustinkorvausten maksatuksiin tulee parannuksia, kun maksatusjaksot lyhenevät 6 kuukaudesta 3 kuukauteen. Yrittäjien vapaajaksojen pitämistä on lisäksi helpotettu siten, että kalenterivuodessa on mahdollisuus pitää 4 viikkoa vapaajaksoa, joilloin palveluja asiakkaille ei tarvitse järjestää, eikä päivystyskorvausvastuuta ole.

Uudet korvaussummat ja ehdot on päivitetty palveluntuottajien uuteen Kokeilun ehdot ja periaatteet -sääntökirjaan 2019, joka astuu voimaan 1.1.2019 ja on voimassa kokeilun loppuun asti. Näiden muutosten toivotaan pienentävän yksityisten palveluntuottajien kynnystä osallistua kokeiluun ja edistävän siten tuottajien omaa valmistautumista valinnanvapauden mukanaan tuomiin muutoksiin.

 

Lisätietoja muutoksista

Frank Ryhänen, projektipäällikkö, p. 040 724 0869 / frank.ryhanen@kuudensote.fi

 

 

Päivitetty 28.11.2018 Tulosta

 
 

Yhteystiedot

Keski-Uudenmaan sote
Kankurinkatu 4 - 6, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@kuudensote.fi

 
Verkko-osoite ja tunnus:

OVT tunnus: 003728449694
Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy
Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Valtakunnallinen soteuudistus

Faktalehdet

http://alueuudistus.fi/faktalehdet