Kuntayhtymän valtuusto ja hallitus on perustettu

Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuusto ja hallitus on perustettu

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän valtuusto on kokoontunut ensimmäisen kerran 29.6.17. Kuntayhtymän perussopimuksen 6§:n mukaan kuntayhtymän ylin päättävä toimielin on yhtymävaltuusto. Jokaisen jäsenkunnan valtuusto on valinnut kuntaansa edustavat jäsenet yhtymävaltuustoon.

Yhtymävaltuusto on ensimmäisessä kokouksessaan päättänyt yhtymähallituksen ja puheenjohtajiston nimeämisestä. Yhtymävaltuuston puheenjohtajaksi on valittu Irma Pahlman. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi on valittu Helinä Perttu ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Satu Taiveaho. Yhtymähallituksen puheenjohtajaksi on valittu Annika Kokko. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi on valittu Tapio Havula ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Aki Korpela.

Kuntayhtymävaltuusto on nimennyt kuntayhtymän vt. johtajaksi LKT, Dos., eMBA Pirjo Laitinen-Parkkosen 1.7.2017 alkaen. Keski-Uudenmaan soten hankejohtajana toimiva Pirjo Laitinen-Parkkonen hoitaa kuntayhtymän johtajan tehtävät, kunnes kuntayhtymän johtajan virka on täytetty.

Pirjo Laitinen-Parkkosen virkavapaan aikana Hyvinkään sosiaali- ja terveysjohtajan tehtävistä vastaa perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja Olli-Pekka Alapiessa.

------

Keski-Uudenmaan soten kuntayhtymä syventää alueellista sote-yhteistyötä ja vie alueellisen sote-mallin käytäntöön. Palveluiden järjestäminen ja palveluiden tuotannon ohjaaminen keskitetään yhteiseen kuntayhtymään. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kuntayhtymälle vuoden 2018 alusta.

Kuntayhtymän valtuusto

Kuntayhtymän hallitus

 

Tässä kuvassa on Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymävaltuusto.

Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymävaltuusto, kuva: Anu-Kaarina Suonpää

Päivitetty 30.6.2017 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694
Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:

Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 Hyvinkää