Kiljavan sairaala tarjoaa kuntoutusta sydänpotilaille

Tiedote 6.6.2018

 Kiljavan Sairaala on kehittänyt sydänpotilaiden kuntoutukseen uuden, kahdesta jaksosta koostuvan kuntoutusohjelman. Kuntoutusohjelmalla pyritään kohentamaan sydänsairaan yleiskuntoa sekä tukemaan sitoutumista lääkehoitoon, elämäntapamuutoksiin sekä liikuntaan ja harjoitteluun. Kuntoutukseen pääsee lähetteellä Hyvinkään sairaalasta.

Uudentyyppistä sydänpotilaiden kuntoutusta alettiin kehittää vuonna 2017 yhteistyössä Hyvinkään sairaalan kanssa. Pilotointivaiheessa tarkennettiin kuntoutuksen kohderyhmää ja sisältöjä. Pilotoinnissa päädyttiin jakamaan kuntoutus kahteen jaksoon. Ensimmäinen jakso toteutetaan heti sydänpotilaan sairaalajakson tai kotiutumisen jälkeen, jotta kuntoutus saadaan alkamaan mahdollisimman pian esimerkiksi sydäninfarktin tai ohitusleikkauksen jälkeen. Seurantajaksolla arvioidaan elämäntapamuutosten toteutumista ja tarkennetaan jatkohoito-ohjeita. Seurantajakso toteutetaan ryhmässä, jolloin sydänpotilas pääsee keskustelemaan myös muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.

Sydänpotilaiden kuntoutukseen ollaan kiinnittämässä valtakunnallisesti entistä enemmän huomiota. Sydänkuntoutuksen on todistettu parantavan elämänlaatua, vähentävän kuolleisuutta ja sairaalahoidon tarvetta sekä säästävän yhteiskunnan kustannuksia.

Lisätietoja: Sydänpotilaiden kuntoutus 2018 esite.pdf

Kiljavan Sairaala Oy on hoito- ja kuntoutuspalveluja omistajatahoilleen järjestävä sairaalaosakeyhtiö. Yhtiön omistavat Keski-Uudenmaan kunnat: Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS).

Päivitetty 7.6.2018 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694
Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:

Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 Hyvinkää