Keusoten monituottajamallia rakennetaan valinnanvapauskokeilun oppien pohjalta

Keusotessa on kevään aikana suunniteltu uutta monituottajamallia elokuun lopussa päättyvän valinnanvapauskokeilun oppien pohjalta. Monituottajamallilla tarkoitetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantomallia, jossa kuntayhtymän omaa palvelutuotantoa täydennetään yritysten ja kolmannen sektorin palveluilla. Se lisäisi asiakkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa omiin palveluihinsa ja parantaisi palveluiden saatavuutta.

Keusoten yhtymähallitus käsittelee monituottajamallin linjauksia ja kokonaisuutta kesäkuun kokouksissaan, jonka jälkeen asia etenee yhtymävaltuuston päätettäväksi 27.6.2019. Mikäli ehdotettu monituottajamalli hyväksytään valtuustossa, voidaan sen käynnistämiseen liittyvät toimet aloittaa. Tämä voisi parhaimmillaan tarkoittaa sitä, että joidenkin valinnanvapauskokeilun asiakkaiden palvelut valituilla palveluntuottajilla jatkuisivat katkeamattomina. Uudenmaan alueellisessa valinnanvapauskokeilussa on tällä hetkellä listautuneina 12 148 kuntalaista, joiden paluu julkisten sote-palveluiden piiriin tulee ajankohtaiseksi ilman monituottajamallia 1.9.2019.

Valinnanvapauskokeilu tiedottaa asiakkaitaan tarkemmin elokuussa kokeilun päättymisestä ja asiakkuuksien siirtymisestä takaisin kuntayhtymän järjestämiin sote-palveluihin sekä monituottajamallin tilanteesta.

Päivitetty 28.5.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694
Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:

Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 Hyvinkää