Keski-Uudenmaan kuntien sote-alueyksikkö -hanke jatkuu

 Kuvassa KUUMA-logo.TIEDOTE 1-2016

 

 

 

 


Hallitusohjelman mukaisesti julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä itsehallintoalueille 1.1.2019.

Keski-Uudenmaan KUUMA-kunnista Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula ovat valtuustojen päätöksellä sitoutuneet yhteisen palvelutuotannon suunnittelun. Hankkeessa suunnitellaan malli, joka toteutuessaan yhdistää kuntien sosiaali- ja terveyspalvelutuotannon yhdeksi kokonaisuudeksi 1.1.2018 alkaen.

Alueyksikön suunnittelussa tavoitellaan kokonaisuutta, joka on yhteen sovitettavissa tulevan sote- ja aluehallintouudistuksen kanssa.

Toimivat ja tarpeenmukaiset sotepalvelut asukkaille

Hankesuunnittelu painottuu vahvasti asiakaslähtöisen palvelutuotannon luovaan uudistamiseen. Asukas on suunnittelun lähtökohtana. Uudistamisella turvataan toimivat, tarpeenmukaiset ja ehyet palveluketjut. Asiakaslähtöisen palvelurakenteen varmistamiseksi, valmistelu tapahtuu useissa työryhmissä monialaisesti yhteistyössä henkilökunnan, järjestöjen, yritysten edustajien ja asiantuntijoiden sekä poliittisten päättäjien kanssa. Kevään aikana myös asukkaat pääsevät vaikuttamaan.

Hankkeen eteneminen

Kesään 2016 mennessä hahmotellaan alueyksikön toimintamallit, joiden käytäntöön vienti suunnitellaan vuoden 2016 loppuun mennessä. Vuoden 2017 aikana tehdään käytännön järjestelyt, jotta toiminta voisi alkaa 1.1.2018. Vuodesta 2019 alueyksikkö on yhteen sovitettavissa itsehallintoalueeseen.

KUUMA-yhteistyöllä pitkät perinteet

Hankkeeseen osallistuvat kunnat ovat sitoutuneesti mukana selvityshankkeessa. KUUMA-seudulla on pitkät perinteet yhteistyöstä edunvalvonnan ja kehittämistyön järjestämisestä. Edellytykset yhteisen tuotantoalueen muodostamiselle ovat olemassa ja toimiva yhteistyö antaa Keski-Uudellemaalle hyvät mahdollisuudet olla sote-uudistuksessakin ennakoivasti liikkeellä.

Hallituksen linjauksessa sosiaali- ja terveyspalveluja järjestetään ja niistä päätetään 15 alueen puitteissa. Keski-Uudenmaan kuntien sote-hankkeen yhtenä tavoitteena on turvata alueen asukkaiden tarpeita vastaavat toimivat palvelut ja hidastaa sote-kustannusten nousua hallituksen linjauksen mukaisesti alueyksikkö-mallia käyttäen.

Keski-Uudenmaan kuntien sote-hanke tekee kuntien päätöksentekoa varten suunnitelman siitä, miten alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan ja organisoidaan 1.1.2018 alkaen. Hankkeessa ovat mukana KUUMA-kunnista Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. Hanketta hallinnoi KUUMA-seutu liikelaitos, www.kuuma.fi

 

Katso video aiheesta osoitteesta https://youtu.be/vzKjEE3nbvQ

Lisätietoja:

Johtoryhmän pj. Erkki Kukkonen, p. 040 315 2230, erkki.kukkonen@jarvenpaa.fi

Hankejohtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen, p. 040 182 5797, pirjo.laitinen-parkkonen@hyvinkaa.fi

Ohjausryhmän pj. Annikka Kokko, p. 044 273 1967, annika.kokko@kansio.fi

Päivitetty 22.11.2016 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694
Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:

Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 Hyvinkää