Suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeilu: vain viidesosa valinneista käyttänyt palveluita

Suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeilun ensimmäiset tiedot on analysoitu.

Tuloksista selviää, että noin 23 prosentilla valinnan tehneille asiakkaille on aloitettu hoito uudella palveluntuottajalla. Hoidon tarvetta on ollut suhteellisen vähän kaikilla valinnan tehneistä.

Kaksi kolmasosaa aloitetuista hoidoista eli tehdyistä tarkastuksista on ollut vähäistä tai ei lainkaan jatkohoitoa tarvitsevia. Vain kolmanneksella hoidon aloittaneista asiakkaista on ollut enemmän tarvetta jatkohoitoihin. ”Tämä on merkittävä havainto”, toteaa valinnanvapauskokeilun projektipäällikkö Frank Ryhänen. ”Vain viidesosa kokeilun asiakkaista on tullut tarkastukseen ja vain kolmasosalla heistä on esiintynyt runsaampaa hoidon tarvetta. Kokeilun alla on esitetty pelkoja ja uhkakuvia, että mukaan tulisi paljon palveluja tarvitsevia asiakkaita, joiden hoito olisi palveluntuottajille kallista. Tämä ei ainakaan toistaiseksi pidä paikkaansa.” jatkaa Ryhänen.

Valintoja kokeilussa on tähän mennessä tehty yhteensä noin 1050. Suurin osa valinnoista on tehty Hyvinkäällä, muissa kokeilukunnissa valintoja on tehty kymmeniä. Palveluntuottajista kaksi kolmesta sijaitsee Hyvinkäällä. Valitsijoista suurin osa on työikäisiä (18-64-vuotiaat), ja naisia valinnan tehneistä on yli puolet.

Valinnanvapauttaan käyttäneistä noin 35 % on käyttänyt aiemmin kunnallista palvelua ja n. 45 % ilmoittaa aiemmaksi palveluntuottajaksi yksityisen hammaslääkäriaseman. Palveluntuottajille maksettavia kapitaatiokorvauksia kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta on kertynyt yhteensä yli 22 000 euroa ja valmistuneita suoritekorvauksia lähes 20 000 euroa.

Uudenmaan alueellisessa valinnanvapauskokeilussa yhtenä osana kokeillaan suun terveydenhuollon palveluntuottajien suoraa valintaa. Kokeilu on ainutlaatuinen Suomessa. STM on myöntänyt myös Tampereelle valtionavustusta terveydenhuollon suoran valinnan kokeiluun. Tampereen suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeilun on määrä alkaa kevään aikana.

Päivitetty 7.5.2018 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694
Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:

Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 Hyvinkää