Keski-Uudenmaan sote-sanastoa

Alueellisen sote-mallin pääperiaatteet tarkoittaa sopimuskuntien vuosina 2015 – 2017 yhteistyössä määrittämiä Keski-Uudenmaan alueellisen sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjausmallin pääperiaatteita, jotka Keski-Uudenmaan sote-hankkeen poliittinen ohjausryhmä hyväksyi 8.12.2016.

Järjestäjä on viranomaistaho, jolla on oikeudellista vastuuta siitä, että lailla säädetyt palvelut ja velvoitteet tulevat säännösten mukaisesti toteutettua

Tuottaja vastaa järjestäjän vaatimusten mukaisten sote-palvelujen tuottamisesta asiakkaille.

Palvelupaketti tarkoittaa valtakunnallisesti yhdenmukaista sote-palveluiden ryhmittelyä järjestäjän ohjauksen kannalta mielekkäisiin kokonaisuuksiin.

Väliaikaishallinto tarkoittaa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua varten perustettavaa toimiva väliaikaista valmistelutoimielintä ja sen toimintaa. Sote-uudistuksen projektiryhmän 12.4.2017 tiedotteen mukaan väliaikaishallinnon käynnistyminen siirtyy syyskuuhun 2017.

Asiakasryhmä tarkoittaa alueellisen sote-mallin mukaista asiakasryhmää, jotka ovat palveluiden ohjauksen ja tuottamisen lähtökohtana. Asiakasryhmät ovat 1) ikäihmiset 2) lapset, nuoret ja perheet 3) mielenterveys- ja päihdepalvelujen ja aikuissosiaalityön asiakkaat 4) vammaispalvelut ja kehitysvammapalvelujen asiakkaat. Lisäksi alueellinen sote-malli sisältää terveydenhuollon ja sairaanhoidon palvelutuotannon.

I & O tarkoittaa hallituksen I&O-kärkihanketta, jossa kehitetään iäkkäiden sekä omais- ja perhehoitajien palveluja. Kärkihankkeeseen liittyy maakunnallinen muutosohjelma.

IPA tarkoittaa alueellisen sote-mallin ikääntyneiden palveluja

Lape-hanke tarkoittaa hallituksen kärkihanke lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa, johon liittyy maakunnallinen muutosohjelma-

LaNuPe tarkoittaa alueellisen sote-mallin asiakasryhmää Lapset, nuoret ja perheet.

MIEPÄ tarkoittaa alueellisen sote-mallin mielenterveys-, päihde- ja aikuisten sosiaalipalveluja

KuVaKe tarkoittaa alueellisen sote-mallin vammaisten ja kehitysvammaisten asiakkaiden palvelujen kärkihanketta

TePaSa tarkoittaa alueellisen sote-mallin sisältämää terveydenhuollon ja sairaanhoidon palvelutuotantoa

Päivitetty 7.6.2017 Tulosta

 
 

Yhteystiedot

Keski-Uudenmaan sote
Kankurinkatu 4 - 6, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@kuudensote.fi

 
Verkko-osoite ja tunnus:

OVT tunnus: 003728449694
Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy
Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Valtakunnallinen soteuudistus

Faktalehdet

http://alueuudistus.fi/faktalehdet