Matti Koski huhtikuu 2015

Hyvinkäällä hyvä huomen turvallisuudessakin 

Pari viikkoa sitten Hyvinkäällä pidettiin puolen päivän mittainen turvallisuusseminaari, jossa oli arvovaltaisia alustajia puhumassa turvallisuudesta. Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nergin puheesta kirjasin itselleni ylös seuraavat pointit. Tehdään turvallisuustyötä yhdessä, suunnittelu osaksi arkea ja poikkihallinnollinen yhteinen työnäky. Ministeriötasolla se tulee näkymään siten, että tulevaisuudessa ei tehtäisi sisäisen turvallisuuden ohjelmaa, vaan luotaisiin yhtenäinen poikkihallinnollinen strategia. Hyvinkäälläkin on oma " sisäisen turvallisuuden ohjelma" eli Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelma 2014-2017, mihin on kirjattu turvallisuustavoitteita tuleville vuosille.

 

Käytännössä kaupungissa tehdään paljon poikkihallinnollista turvallisuus- ja hyvinvointityötä ilman, että ne olisi turvallisuussuunnitelmaamme  kirjattu. Virkamiehet tekevät työtään lukemattomien lakien, ohjelmien, suunnitelmien ja hankkeiden kautta. Tästä arjen työstä on löydettävissä vuositasolla satoja hyvinkääläisten turvallisuutta, hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta parantavia toimenpiteitä. Haaste meillä on kerätä  sirpaleinen tieto nähtäville, jotta voisimme arvioida, olemmeko onnistuneet arjen turvallisuustyössämme. Yhtenä keinona seuraamme turvallisuustyötä kaupungin laajennetussa turvallisuuden johtoryhmässä, johon toimialat tuottavat raporttinsa ja vuosikellon avulla seuraamme turvallisuutta edistäviä tapahtumia.

 

Avaan teille lukijat hieman kaupungissamme tällä hetkellä tehtävää turvallisuustyötä. Sosiaali- ja terveystoimen Hyvinvointikioskissa on asiantuntijavierailulla puhuttu turvapuhelimesta, perhepalveluissa NOPSA -apua tarjotaan lapsiperheiden arjen pulmiin, jotta perheiden arki pysyisi hyvänä ja turvallisena. Ankkuri -toiminnassa pyritään nuorten rikoskierteen katkaisuun yhdessä poliisin kanssa. Sivistystoimessa henkilökunta käy paraikaa turvakurssia, jotta koulussa pystyttäisiin paremmin toimimaan konfliktitilanteissa. Viime vuonna opettajat ja oppilaat saivat nauttia noin 170:stä turvallisuustoimenpiteestä oppitunteineen ja koulutuksineen. Tällekin vuodelle on jo kalenteroitu onnettomuuksien ja vahinkojen ehkäisyssä, liikenne- ja päihdevalistuksessa poliisin, pelastuslaitoksen, nuorisotoimen ja kolmannen sektorin voimin pidettävänä kymmeniä tunteja ala- ja yläkouluissa. 

 

Teknisessä toimessa ollaan vahvasti mukana liikenneturvallisuustyössä. Liikenneturvallisuus- ja Askeltyöryhmät toteuttavat tapahtumia kaupunkilaisille, joissa valistetaan liikkumisen turvallisuusasioissa. Fillarinappulakoulu alakoululaisille, pyöräilyviikon tapahtumat ja ikäautoilijoiden ajo- ja kuntokurssit tässä mainitakseni. Työryhmät myös miettivät, miten liikkumisympäristö olisi parempi ja turvallisempi. Hangon ratapihan rakentamisen suunnittelun osalta turvallisuusasioita pohditaan suunnitteluryhmissä ja työpajoissa. Kulttuuri- ja vapaa-aikapuolella on käynnistynyt ulkoilureittien turvallisuuden parantamiseen liittyvät toimet. Nuorisopalveluiden Spotti toimii kauppakeskuksessa ja on saavuttanut suuren suosion rauhoittaen menoa kauppakeskuksen käytävillä. Tässä oli pieni otanta toimialoilla tehtävästä työstä, joka monesti suunnitellaan ja toteutetaan poikkihallinnollisena yhteistyönä aivan, kuten kansliapäällikkökin seminaarissamme peräänkuulutti.

 

Nyt heitän haasteen myös teille Hyvinkääläisille asukkaille, yhdistyksille, seuroille ja tapahtumanjärjestäjille. Olkaa aktiivisia oman arkenne turvallisuustyöntekijöitä ja tutustukaa valtaavaan määrään avoimissa tietolähteissä olevaan materiaalin. Googlatkaa kodin ja vapaa-ajan tapaturmiin, liikkumisen turvallisuuteen, onnettomuuksien ehkäisyyn, suoja- ja turvavälineiden käyttöön liittyviä sivustoja. Käykää keskusteluita kotona, ottakaa tapahtumiinne mukaan pieniä turvallisuusinfoja. Monesti asiat ovat jo tiedossamme, mutta kiireen keskellä asiat tuppaavat unohtumaan. Lasten kanssa sunnuntaipyöräilyllä lapsilla kypärät päässä ja aikuisilta puuttuu, kotona palovaroittimet puuttuvat tai patterit on loppu, liukkailla keleillä ei huolehdita oman kotipihan liukkauden estosta jne.         

 

Kaupungissamme tehdään edelleen vahvasti 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä nimen alla turvallisuustyötä.  Jatketaan samaan malliin.            

 

Matti Koski

ylikonstaapeli

24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä -toiminnan sihteeristön puheenjohtaja

Päivitetty 23.4.2015 Tulosta