Jyrki Mattila syyskuu 2015

Turvallinen Hyvinkää - pelkkää sanahelinää ?

Maailmalla ja nyt myös Euroopassa käydään sotaa vallasta, ideologioista ja rajojen oikeista paikoista. Uskonnot ovat kautta historian saaneet terroristit liikkeelle, niin myös meidän aikanamme, viimepäivinä Ranskassa ja Tanskassa. Perheväkivallan ilmiöt ovat olleet jo pitkään suomalaista todellisuutta.

Hyvinkäällä on myös valitettavasti kokemuksia summittaisesta väkivallasta. Miten meidän täällä pitäisi suhtautua nykyiseen tilanteeseen? Mikä on eri viranomaisten rooli, mikä on kaupungin vastuu?

Suomi on linjannut tavoitteensa niin, että ”Suomi on Euroopan turvallisin maa, jossa eri väestöryhmät kokevat yhteiskunnan yhdenvertaisena ja oikeudenmukaisena”. Hyvinkään tavoitteena on vuoteen 2017 mennessä olla kasvava, vetovoimainen, viihtyisä ja turvallinen Pohjois-Uudenmaan keskus.

Suomessa välitön ja osaltaan myös ennaltaehkäisevä uhkien torjunta kuuluu poliisille, pelastuslaitoksille ja puolustusvoimille. Kuntien roolina on vastata kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveystoimessa ennalta ehkäisevästä toiminnasta sekä pitää yllä suunnitelmien ja harjoitusten avulla koulu- ja laitoskohtaista välitöntä turvallisuusvalmiutta.  Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelman mukaan kärkihankkeena on ehkäistä erityisesti nuorten syrjäytymistä puuttumalla nuorten päihteiden käyttöön, psyykkisiin ongelmiin, koulukiusaamiseen, työttömyyteen ja asunnottomuuteen. Käytännön ennaltaehkäisevä turvallisuustyö on  kaupungin päiväkotien, koulujen, sosiaali- ja perhepalvelujen yms. eri toimintayksiköiden  jokapäiväistä työtä. Usean eri toimijan yhteisvaikutusta parannetaan ja kehitetään työryhmien avulla. Myös muiden toimijoiden (mm. seurakunta, Elämäni Sankari ry. ) työ on tärkeää. Kaikki ymmärtävät sen, että aikainen puuttuminen ongelmiin on järkevämpää kuin jälkien korjaaminen vahinkojen jo tapahduttua. Ennalta ehkäisevän toiminnan hyötyjen perusteleminen lukujen ja taloudellisten mittareiden avulla ei ole valittavasti helppoa.

Hyvinkäällä turvallisuustyö on siis sisällä lähes kaikessa arjen toiminnassa. Tämä toimintatapa on vaikuttavuudeltaan tehokkainta. Vaarana on kuitenkin se, että turvallisuustyö voi muuttua liian kaavamaiseksi ja paikallaan polkevaksi, eikä se välttämättä vastaa kunkin ajan muuttuvia tarpeita. Tämän vaaran torjumiseksi kaupungin laajennettu johtoryhmä koordinoi Hyvinkäällä toteutettavaa turvallisuustyötä. On tärkeää nostaa esille ajankohtaisia turvallisuusongelmia sekä järjestää tapahtumia ja tempauksia. Safe Community –jäsenyys luo edellytykset verkostoitua kansainvälisesti. Kunnallisten päättäjien ja yksittäisten kuntalaisten on myös syytä toimia unilukkareina, jotta turvallisuustoiminta pysyy oikeassa kurssissa.

Suomen ulkopuolelta tulevien laineiden lähestyessä Suomi on edelleen Euroopan turvallisin maa ja Hyvinkäällä on turvallista asua ja elää. Tämä tilanne velvoittaa meitä toimimaan siten, että niin on myös jatkossa.     

Jyrki Mattila
vs. kaupunginjohtaja

Päivitetty 7.3.2016 Tulosta