Pelikirjakyselyn tuloksia

Hyvinkään vahvuuksia ovat luonnonläheisyys, keskeinen sijainti ja hyvät palvelut

Hyvinkään kaupunki selvitti kyselyillä kaupunkilaisten, äskettäin muuttaneiden, yritysten ja muiden erityisryhmien mielipiteitä Hyvinkään vetovoimatekijöistä ja ideoista kaupungin kehittämiseksi. Mukaan saatiin kaikkiaan noin 1200 kuntalaisen ja 100 yrityksen vastaukset. Kyselyjen tuloksia hyödynnetään vuoden loppuun mennessä valmistuvan kaupunkistrategian valmistelutyössä. Kaupunkistrategiaa kutsutaan Hyvinkäällä pelikirjaksi, jonka vuoksi kyselytkin ovat kevään mittaan tulleet tutuiksi Hyvinkään pelikirja-kyselyinä.

Hyvinkääläiset pitävät kaupungin vahvuuksina luonnonläheisyyttä, keskeistä sijaintia, hyviä kulkuyhteyksiä, kompaktia kokoa ja lähellä olevia palveluja. Suurin osa vastaajista kertoisi ystävilleen Hyvinkään viihtyisyydestä ja turvallisuudesta, hyvistä pyöräilymahdollisuuksista sekä monipuolisista harrastus- ja ulkoilumahdollisuuksista.

Kuntalaiset toivovat, että Hyvinkäällä kiinnitettäisiin enemmän huomiota erityisesti lapsille ja nuorille tarjottavien palvelujen, liikennejärjestelyjen, kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien sekä perusterveydenhuollon kehittämiseen. Lisäksi hyvinkääläiset toivovat lisää kulttuuri- ja tapahtumatarjontaa ja pitävät tärkeänä kaupungin vireyttä ja elinvoimaisuutta. Yhtä kaikki kaupungin toivotaan pysyvän luonnonläheisenä ja vihreänä. Turvallisuus on tärkeätä kaiken ikäisille hyvinkääläisille. Seniorikyselyssä turvallisuus ja viihtyisyys nousevat erittäin tärkeinä asioina tulevaisuuden Hyvinkäätä koskien.  

Kyselyyn vastanneet yritykset painottivat Hyvinkään tärkeimpinä vahvuuksina hyviä kulkuyhteyksiä ja keskeistä sijaintia. Lisäksi monessa yrityksessä nostettiin esiin myös luonnonläheisyys, kaupungin sopiva koko ja palvelujen läheisyys.  Kansainväliset teknologia- ja teollisuusalan yritykset ovat kyselyyn vastanneiden yritysten mielestä Hyvinkään erityinen vahvuus. Tulevina vuosina yritykset toivovat kaupungin panostavan etenkin yritystonttitarjonnan, liikennejärjestelyjen, toimivien lupaprosessien, kaupungin hankintojen ja keskustan kehittämiseen.

Äskettäin kaupunkiin muuttaneet kertoivat valinneensa Hyvinkään kotikaupungikseen ennen kaikkea työpaikan, hyvien liikenneyhteyksien ja kohtuuhintaisen asunnon vuoksi. Muuttajien asuinpaikan valintaan olivat vaikuttaneet myös asuinympäristöjen viihtyisyys sekä hyvät liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet. Valtaosa vastanneista koki Hyvinkään vastanneen heidän ennakko-odotuksiaan. Muutama äskettäin muuttanut kertoi, ettei Hyvinkäälle kotiutuminen ole ollut helppoa tai ettei kaupungin palvelutarjonta ole vastannut heidän odotuksiaan. Myönteisesti yllättyneitä mahtui vastaajajoukkoon kuitenkin huomattavasti enemmän, sillä lähes kolmannes vastaajista kertoi Hyvinkään osoittautuneen ennakko-odotuksia paremmaksi paikaksi.  

Tiia Viljanen

Lisätietoja: strategiatyön koordinaattori Tiia Viljanen, p. 040 631 1457, s-posti: tiia.viljanen@hyvinkaa.fi.

Kyselyt toteutettiin 

kevään 2016 aikana sähköisinä kyselyinä. Kuntalais- ja seniorikysely oli mahdollista täyttää myös paperiversiona pääkirjastolla
.

Päivitetty 4.8.2016 Tulosta

 Linkki kaupungin etusivulle

 

  

Lähetä e-kortti

 

 

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ