Pelikirja käytäntöön

Vuoden 2017 vaihduttua olemme ryhtyneet suunnittelemaan tarkemmin uunituoreen Pelikirjan toteuttamista ja seurantaa. Kaupunginvaltuuston määrittelemät linjaukset antavat toiminnallemme suuntaa ja ohjaavat muun muassa keskeisten vuositavoitteiden valmistelua.

Strategiatyön yhtenä ongelmana sanotaan usein olevan, että henkilöstö ei tunne oman organisaationsa strategiaa lainkaan. Hyvinkäällä Pelikirjan tutuksi tekemiseen on panostettu ja aiotaan panostaa lähivuosina paljon. Tavoitteenamme on, että  Pelikirjan keskeiset tavoitteet ja yhteinen tapa toimia tulevat tutuiksi koko henkilöstöllemme. Näin saamme Pelikirjan elämään parhaalla mahdollisella tavalla arjessa ja arjen palvelutilanteissa.

Pelikirjan mukaisille kärkihankkeille nimettiin alkuvuodesta 2017 vastuuhenkilöt ja työryhmät. Kaikki kärkihankeryhmät käynnistivät toimintansa kevään aikana. Kärkihankkeiden etenemisestä tullaan julkaisemaan lisätietoa kaupungin internet-sivuilla kulkuvan vuoden aikana.

Päivitetty 22.4.2021