Vanhusneuvosto

Hyvinkäällä vanhusneuvoston tavoitteena on lisätä ikäihmisten vaikutusmahdollisuuksia ja yhteistyötä sekä edistää myönteisen vanhuskäsityksen ja -ilmapiirin kehittymistä paikkakunnalla ja vahvistaa ikäihmisille tarjottavien palvelujen arvoperustaa. Vanhusneuvosto seuraa eri hallinnonaloilla tapahtuvaa toimintaa ikäihmisten näkökulmasta. Vanhusneuvoston jäsenten tarkoituksena on keskustella ja tiedottaa. Vanhusneuvosto tekee ehdotuksia ja arvioi vanhuspalvelujärjestelmän muutoksia ja tulevaisuuden haasteita. Vanhusneuvosto kokoontuu neuvotteluihin ja kokouksiin, järjestää tarvittaessa tilaisuuksia ja laatii tiedotteita toiminnastaan.

Toimikauden 2020-2021 jäsenistö (Kaupunginhallitus 16.12.2019 § 310)

 • Tuula Karhunen, varajäsen Kyllikki Rantala
 • Sirkku Servomaa, varajäsen Hilkka Lähetkangas
 • Veikko Asikainen
 • Aarno Jalonen, varapuheenjohtaja, varajäsen Juhani Kouhia
 • Tamara Laurila, varajäsen Jorma Salminen
 • Marja-Leena Kurikko, varajäsen Marja Terttu Palviainen
 • Helena Nivala, varajäsen Maija Mäkipaakkanen
 • Seija Hellström, varajäsen Eira Järvinen
 • Eila Raitala, varajäsen Anitta Ahokas
 • Riitta Puupponen, varajäsen Riitta Linnekoski
 • Pekka Laine, kaupunginhallituksen edustaja
 • Minna Kalmari, liikuntapalvelut, sihteeri

Kaupunginjohtajan nimeämät toimialojen edustajat

 • Konsernipalvelut ja hallinto: Hannu Lindqvist, vara Eeva-Maija Hyvärinen
 • Sivistystoimi: Taivi Toikka, vara Katarina Norrena
 • Tekniikka ja ympäristö: Kari Pulkkinen, vara Miika Kantola

Vanhusneuvosto kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Vanhusneuvostoon valittujen tehtävänä on seurata, keskustella ja tiedottaa ikääntyvän väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävien asioiden kehittymistä Hyvinkäällä. Neuvosto voi käsitellä ja tehdä lain toteutumista edistäviä ehdotuksia Hyvinkään kaupungin toimenpidesuunnitelmiin. Vanhusneuvosto ei käsittele yksilöasioita eikä jaa avustuksia.

Vanhusneuvoston muistiot 

2021

2020

2019

Päivitetty 28.7.2021