Valtuustoaloitteet 2017 (kesä-joulukuu)

Jätetty Aloitteen tekijät Aloite  Vastuuviranhaltija
11.12. Meri Leena + 33 muuta valtuutettua Valtuustoaloite kesätyösetelituen laajentamisesta 15-16 vuotiaisiin
11.12. Lappalainen Veijo + 23 muuta valtuutettua Valtuustoaloite hankintastrategian laatimisesta  
11.12. Meri Leena + 31 muuta valtuutettua Hyvinkään ratsastusreitit kartalle  
11.12. Savela Olli + 18 muuta valtuutettua Valtuustoaloite hallintosäännön muuttamisesta  
11.12. Laakso Roosa +  36 muuta valtuutettua Valtuustoaloite IB-linjan perustamisesta Hangonsillan lukioon sivistystoimen-johtaja Pentti Halonen
11.12. Rainio Jaakko + 39 muuta valtuutettua Valtuustoaloite kotihoidon tilanteen selvittämisestä  
11.12. Taupila Reija + 19 muuta valtuutettua Toimintamallin luominen sisäilmaongelmien ilmenemisen varalle kaupungin omistamissa kiinteistöissä  
13.11. Kalliomaa Sirpa +  22 muuta valtuutettua Valtuustoaloite viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kuntakokeilusta  
13.11. Pyykkönen Nina + 35 muuta valtuutettua Valtuustoaloite Senioripysäkki-toiminnan tuomiseksi osaksi Hyvinkään kaupungin mielenterveyspalveluita  
13.11. Perussuomalaisten valtuustoryhmä (14 allekirjoittajaa) Valtuustoaloite alueellisesta kielikokeilusta  
23.10. Reichardt Ragni + 34 muuta valtuutettua Valtuustoaloite Hyvinkään kaupunginmuseon perusnäyttelytoiminnan käynnistämiseksi  
23.10. Riskilä Timo + 44 muuta valtuutettua Valtuustoaloite neulojen ja ruiskujen keräilyastioiden saamiseksi  
23.10. Järvinen Arto + 23 muuta valtuutettua Turvallinen pyöräparkki Hyvinkäälle  
23.10. Järvinen Arto + 16 muuta valtuutettua Valtuustoaloite luottamusmiehille annetuista ylimääräisistä eduista henkilöstöjohtaja Sari Kuittinen-Tihilä
11.9. Patjas Sanna-Kaisa + 42 muuta valtuutettua Valtuustoaloite liikennepuiston rakentamisesta Hyvinkäälle  
11.9. Urtamo Kristiina + 15 muuta valtuutettua Naisten kokeman väkivallan tilastoiminen, vastustavien toimien kirjaaminen  
11.9. Karhunen Tiina + 22 muuta valtuutettua Valtuustoaloite kotihoidontuen kuntalisän maksamisen jatkamiseksi  
11.9. Riskilä Timo + 8 muuta valtuutettua Valtuustoaloite ei-työperäisen maahanmuuton kustannusten erittelemiseksi  talousjohtaja Markus Peevo
12.6. Kouhia Juhani + 18 muuta valtuutettua Valtuustoaloite luottamustoimipaikkojen jakoa valmistelevan toimikunnan nimeämisestä kuntavaalien jälkeen  
12.6. Laine Pekka + 41 muuta valtuutettua Valtuustoaloite turvallisuustyöhön panostamisesta  
12.6. Perälahti Henri + 8 muuta valtuutettua Ilmatorjuntatykin sijoittaminen Jussinmäelle  
Päivitetty 29.1.2020 Tulosta