Valtuustoaloitteet 2018

Jätetty Aloitteen tekijät Aloite Vastuuviranhaltija 
10.12. Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä (39 allekirjoittajaa) Koulutupa -toiminnan säilyttäminen  
15.10. Laakso Roosa +  33 muuta valtuutettua Valtuustoaloite ylimääräisen kouluruoan jakamisesta ruokahävikin vähentämiseksi tuotantojohtaja Miika Kantola
15.10. Perälahti Henri + 27 muuta valtuutettua Valtuustoaloite ajoharjoittelualueesta mopoilla ja kevytmoottoripyörillä ajoa varten tuotantojohtaja Miika Kantola
15.10. Perussuomalaisten valtuustoryhmä (11 allekirjoittajaa) Valtuustoaloite Seittemänmiehenkadun liikenteen rauhoittamisesta ja rajoittamisesta tuotantojohtaja Miika Kantola
10.9. Järvinen Arto +  25 muuta valtuutettua Valtuustoaloite valvontakameroiden päivittämisestä
10.9. Karhunen Tiina + 19 muuta valtuutettua Valtuustoaloite koulurauha-asiamiehen nimittämisestä perusopetuksen johtaja Mika Heikura
10.9. Karhunen Tiina + 20 muuta valtuutettua Valtuustoaloite varhaiskasvatuksen työntekijöiden palkkojen parantamiseksi henkilöstöjohtaja Sari Kuittinen-Tihilä
10.9. Jokinen Johanna + 15 muuta valtuutettua Valtuustoaloite perusteettomien epäpätevyysalennusten korjaamisesta oma-aloitteisesti
18.6. Hyytiäinen Minna + 21 muuta valtuutettua Valtuustoaloite osallistavien korttelijuhlien ja -tapahtumien järjestämisen tukemisesta  
 28.5. Puupponen Riitta + 27 muuta valtuutettua Valtuustoaloite muistikoordinaattorin palkkaamisesta  
 23.4. Kouhia Juhani + 25 muuta valtuutettua Valtuustoaloite apteekin perustamisesta Hyvinkään sairaalaan  
 23.4. Järvinen Arto + 20 muuta valtuutettua Jatkuva selonteko valtuustolle sote- ja maakuntauudistuksen vaiheista
 26.3. Kiuttu Pekka + 28 muuta valtuutettua Valtuustoaloite puutaloalueesta Hangonsillan alueelle  
 26.3. Urtamo Kristiina + 16 muuta valtuutettua Valtuustoaloite vanhusasiamiehen vakanssin perustamisesta Hyvinkäälle  
 26.3. Korpela Aki + 34 muuta valtuutettua Valtuustoaloite keskitetystä vaalimainosten levittämisestä  
 26.3. Raunisalo Riika + 6 muuta valtuutettua Valtuustoaloite aktiivimallin piiriin joutuneiden hyvinkääläisten työttömien tilanteesta  
 5.2. Savela Olli + 6 muuta valtuutettua Valtuustoaloite Sahanmäen palvelukeskuksen avaamisesta  
 5.2. Jokinen Johanna+ 25muuta valtuutettua Valtuustoaloite asiakasmaksulain 11 § soveltamisesta
Päivitetty 30.1.2020 Tulosta