Yhteenveto kuntalaisfoorumin 7.10.2020 äänestyksistä

Kuntalaisfoorumin osallistujilla oli halutessaan mahdollisuus osallistua myös äänestyksiin. 
Äänestykset järjestettiin Viestiseinä-palvelun kautta, ja äänestää sai joko netin kautta tai tekstiviestitse.

Kuhunkin kysymykseen vastasi 7-10 vastaajaa. Tässä yhteenvetoa kertyneistä vastauksista:

  • 90 %:a vastanneista oli sitä mieltä, että kuntalaisfoorumi kannattaa järjestää myös ensi vuonna. Yksi kymmenestä vastanneista oli sitä mieltä, ettei kuntalaisfoorumia kannata enää jatkossa järjestää.
  • 9 vastaajaa vastasi kysymykseen siitä, onko osallistuva budjetointi heidän mielestään kuntalaisten kannalta hyvä juttu. Heistä noin 80 %:a vastasi kyllä. Noin 20 %:a valitsi puolestaan vastausvaihtoehdoksi ”en osaa sanoa”.
  • Kolmantena äänestettävänä teemana kuntalaiset saivat kertoa mielipiteensä siitä, vahvistavatko Hyvinkään uudet koulut Hyvinkään vetovoimaa. Vastauksia kertyi seitsemän kappaletta, ja vastanneista n. 70%:a oli sitä mieltä, että uudet koulut vahvistavat vetovoimaa. Vajaa kolmannes vastaajista oli kuitenkin kriittisempiä ja vastasi, etteivät uudet koulut heidän mielestään vahvista Hyvinkään vetovoimaa.

On todettava, että äänestykseen osallistuneiden määrä jäi tällä ensimmäisellä kokeilukerralla varsin vähäiseksi. Viestiseinä tuli toivottavasti nyt kuitenkin tutummaksi myös heille, jotka ovat käyttäneet vain vähän tämänkaltaista osallistumisen tapaa.

Kiitos osallistujille aktiivisuudesta!

Päivitetty 21.4.2021