Arkisto

Keskusarkisto

Keskusarkisto toimii kaupungin toimintayksiköiden päätearkistona. Keskusarkistoon siirretään yli 10 v. säilytettävät asiakirjat. Keskusarkisto sisältää myös vuonna 1968 lakkautetun maalaiskunnan arkiston. Vanhimmat asiakirjat ovat peräisin 1800-luvun loppuvuosilta. Asiakirjoja on lähes puolitoista hyllykilometriä.

Keskusarkiston tehtävä

Keskusarkiston tehtävänä on kaupungin arkistotoimen ohjaus, neuvonta ja valvonta sekä asiakirjojen vastaanotto, seulonta, luettelointi, säilyttäminen, tarpeettomien asiakirjojen hävittäminen jne.

Asiakirjat ovat kaikkien tarvitsijoiden käytettävissä kaupunginkanslian tiloissa ottaen huomioon asiakirjojen julkisuudesta annetut säännökset ja määräykset.

Yhteyttä voit ottaa: arkisto@hyvinkaa.fi

Päivitetty 21.5.2021