Kaupunginkanslia

Kaupunginkanslian tehtäviä ovat

 • kaupunginvaltuuston ja –hallituksen valmistelu-, sihteeri- ja täytäntöönpanotehtävät
 • kehittämisjaostoon tulevien asioiden valmistelu kaupunkiorganisaatiota koskevien yleisten kehittämishankkeiden osalta
 • kehittämisjaoston sihteeri- ja täytäntöönpanotehtävät
 • toimielinten esityslista- ja pöytäkirjatehtävät
 • yleisiin vaaleihin ja kansanäänestykseen liittyvät tehtävät
 • kaupunkiorganisaation kehittämistyön koordinointi ja ohjaaminen
 • osallisuuden edistäminen
 • lakiasiat ja lainopillinen konsultointi
 • kuntayhteistyön ja edunvalvonnan koordinointi
 • kansainvälisen yhteistyön koordinointi
 • asianhallinta- ja arkistotoimen ohjaaminen, koordinointi ja kehittäminen sekä
 • kirjaamo- ja arkistotoiminnot.

Kaupunginkansliaa johtaa kansliapäällikkö.

Yhteystiedot 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi 

 • Riitta Simonen, kansliapäällikkö lomalla 1.6.2021 =>
 • Minna Kaunio, kansliasihteeri p. 040 179 5730 
 • Jaana Leppihalme, toimistosihteeri, kaupunginjohtajan sihteeri p. 040 681 7671

Kirjaamo: kirjaamo@hyvinkaa.fi ja arkisto arkisto@hyvinkaa.fi

 • Maija Alanko, arkistoasiantuntija p. 040 628 3239
 • Anne Hartikainen, asianhallintasihteeri p. 040 155 4205
 • Merja Salento, asianhallintasihteeri p. 040 179 3844
 • Tuula Taskinen, asianhallintasihteeri p. 040 717 9914 
Päivitetty 1.7.2021