Demokratia ja johdon tuki

Demokratia ja johdon tuki –palvelualue koostuu seuraavista toiminnoista:
kaupunginkanslia ja demokratiapalvelut, viestintä, kehittämistoiminta ja sisäinen tarkastaja.

Palvelualue jakaantuu kahteen palveluyksikköön, jotka ovat kaupunginkanslia ja viestintäyksikkö.

Päivitetty 12.8.2022