Tietohallinto

Tietohallinto tuottaa tai järjestää keskitetysti kaupungin tarvitsemia it- ja telepalveluja sekä myötävaikuttaa kaupungin palvelujen kehittämiseen tietotekniikan tarjoamin keinoin. Tietohallinto kuuluu kaupungin konserni- ja tukipalveluihin ja toimii tiiviissä yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa.

Perustan tietohallintoyksikön toiminnalle antavat kaupungin strategiset linjaukset palvelujen kehittämisestä sekä toimintasäännöt ja julkisen organisaation tietojenkäsittelyä koskevat määräykset. Yleisenä tavoitteena on, että kaupungin toiminnassa käytetään hyvän asiakaspalvelun mahdollistavia ajanmukaisia tietojärjestelmiä monipuolisesti ja tuloksellisesti.

Tietohallintoyksikön henkilöstö

tietohallintopäällikkö Kati Rautio
p. (019) 459 2326 tai 040 631 8028

Päivitetty 21.4.2021