Työsuojelu

Hyvinkään kaupungin työsuojelun tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot ja tukea työntekijöiden työkykyä.

Tehokas työsuojelu on järjestelmällistä ja perustuu työpaikan vaarojen arviointiin ja yhteistyössä tehtyihin suunnitelmiin. Kun työsuojelu on osa jokapäiväistä työntekoa, on työpaikalla helppo luoda yhteisiä työsuojelukäytäntöjä ja toimintatapoja.

Työsuojelu on yhteistyötä ja koskee kaikkia työpaikalla työskenteleviä. Jokaisen on tunnettava oman työnsä ja työympäristönsä vaarat ja tiedettävä, miten niiltä suojaudutaan.

Jokainen on velvollinen noudattamaan työpaikalla laadittuja turvallisuusohjeita, ottamaan huomioon vaaratekijät ja ilmoittamaan työympäristössään havaitsemistaan puutteista esimiehelleen tai työsuojeluvaltuutetulle.

Yhteystiedot:

Turvallisuus- ja riskienhallintakoordinaattori

Ville Hyytiäinen
p. 040 842 8305, ville.hyytiainen@hyvinkaa.fi

Työsuojeluvaltuutetut

Toni Haapanen
p. 040 569 1873, toni.haapanen@hyvinkaa.fi

Satu Burke
p.040 194 0143, satu.burke@hyvinkaa.fi

Päivitetty 21.4.2021