Omaleimainen kulttuuri- ja liikuntakaupunki -hankekortti

Kärkihankkeen tavoitetila

Hyvinkään kaupungissa on monipuolisesti toimivia aktiivisia liikunta- ja kulttuuritoimijoita. Eri toimijoiden välinen yhteistyö on arkipäivää. Kaupunki on yhdistysten sekä kuntalaisten näkökulmasta luotettava ja osaava olosuhteiden luoja ja palveluiden tarjoaja, jonka toimintamallit ovat selkeitä ja sen toiminta ennustettavaa.

Hankkeen hyötytavoitteet

 • Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttöaste kasvaa
 • Asiakastyytyväisyys lisääntyy
 • Kaupunkilaisten hyvinvointi kasvaa
 • Asiakasmaksutuloja kertyy enemmän
 • Hyvät olosuhteet ja palvelut houkuttelevat mm. lapsiperheitä muuttamaan kaupunkiin

Keskeiset tuotokset (tuotteet/palvelut), tavoiteaikataulut ja seuranta

Uusi museopalveluiden näyttely-, kokoelma- ja palvelukonsepti 2019 valmis
Hyvinkääsalin toimintamalli 2018 valmis
Kulttuurin toimintamalli 2018 valmis
Päivitetty liikuntasuunnitelma 2020 valmis
Yhteinen tulevaisuusseminaari liikunta- ja kulttuuritoimijoille 2018 valmis
Keskitetty tiedote- ja uutiskirjepalvelu 2019 valmis
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden yhteinen kohdeavustus 2019 valmis
Julkisen taiteen periaatteet -asiakirja

2019

valmis

Museopalveluiden uusi johtamisjärjestelmä 2020 valmis
Suurten junioritapahtumien tavoitteleminen Hyvinkäälle 2021 valmis
Urheiluseurojen toiminnan ja toiveiden kartoittaminen 2020 valmis
Asukaskysely liikunta, kulttuuri ja hyvinvointipalveluista 2021 valmis 2022
Kansainvälisen taidekasvatusasiantuntijayhteistyön käynnistäminen

2021

 

peruuntui koronan vuoksi
Suunnitelma asiakasraatien ja -kyselyiden suunnitelmallisesta
hyödyntämisestä (tehdään yhteiskyselyn yhteydessä 2022)

Hankeryhmän jäsenet

 • Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Simo Varjonen (pj.)
 • Kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Outi Ruso (koordinaattori)
 • Museopalveluiden johtaja Tuomas Ravea
 • Liikuntapäällikkö Jarmo Vakkila
 • Kirjastotoimenjohtaja Mervi Jokinen
 • Hyvinkääsalin tuotantopäällikkö Juha Heikkilä
 • Infrapäällikkö Kari Vierimaa
 • Strategia-asiantuntija
 • Kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen

Sidosryhmät

 • kuntalaiset, kaupungin työntekijät
 • kaupugin kulttuurilaitokset
 • koulut ja oppilaitokset, päiväkodit
 • eritysryhmät
 • kulttuuriyhdistykset, liikuntaseurat
 • Suomen museot, kulttuuritali ja kirjastot
 • lajiliitot
 • ministeriöt
 • tapahtumajärjestäjät
 • kaupungin viestintäyksikkö
 • kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta

Yhteydet muihin käkihankkeisiin

 • Hangonsilta
 • Hyvinkään Sveitsi
 • Kehittyvä kaupunkikeskusta
 • Aktiivinen tapahtumakaupunki
 • Omaleimainen kulttuuri- ja liikuntakaupunki
 • Kaupunki ja monimuotoiset kylät
 • Kuntalaisten osallisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi
Päivitetty 18.11.2022