Omaleimainen kulttuuri- ja liikuntakaupunki -hankekortti

Kärkihankkeen tavoitetila

Hyvinkään kaupungissa on monipuolisesti toimivia aktiivisia liikunta- ja kulttuuritoimijoita. Eri toimijoiden välinen yhteistyö on arkipäivää. Kaupunki on yhdistysten sekä kuntalaisten näkökulmasta luotettava ja osaava olosuhteiden luoja ja palveluiden tuottaja, jonka toimintamallit ovat selkeitä ja sen toiminta ennustettavaa.

Hankkeen hyötytavoitteet

 • Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttöaste kasvaa
 • Asiakastyytyväisyys lisääntyy
 • Kaupunkilaisten hyvinvointi kasvaa
 • Asiakasmaksutuloja kertyy enemmän
 • Hyvät olosuhteet ja palvelut houkuttelevat mm. lapsiperheitä muuttamaan kaupunkiin

Keskeiset tuotokset (tuotteet/palvelut), tavoiteaikataulut ja seuranta

Uusi museopalveluiden näyttely-, kokoelma- ja palvelukonsepti valmis 2019 valmis
Hyvinkääsalin toimintamalli valmis 208 valmis
Kulttuurin toimintamalli valmis 2018 valmis
Päivitetty liikuntasuunnitelma valmis 2019 valmis 2020
Yhteinen tulevaisuusseminaari liikunta- ja kulttuuritoimijoille syksyllä 2018 valmis
Keskitetty tiedote- ja uutiskirjepalvelu käytössä 2019 valmis
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden yhteinen kohdeavustus päivitetty 2019 valmis
Julkisen taiteen periaatteet -asiakirja
 
 

valmis 2019

 

valmis

 

Suurten junioritapahtumien tavoitteleminen Hyvinkäälle 2021
Urheiluseurojen toiminnan ja toiveiden kartoittaminen 2020 valmis
Asukaskysely liikunta, kulttuuri ja hyvinvointipalveluista 2021
Kansainvälisen taidekasvatusasiantuntijayhteistyön käynnistäminen

2021

 

 • Suunnitelma asiakasraatien ja -kyselyiden suunnitelmallisesta hyödyntämisestä (tehdään yhteiskyselyn yhteydessä 2021)
 • Ammatillisten kulttuurilaitosten yhteistyöverkosto käynnistetty (resurssisyistä tauolla)

Hankeryhmän jäsenet

 • Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Simo Varjonen (pj)
 • Kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Outi Ruso (koordinaattori
 • Museopalveluiden johtaja 
 • liikuntapäällikkö Jarmo Vakkila
 • kirjastotoimenjohtaja Mervi Jokinen
 • Hyvinkääsalin tuotantopäällikkö Juha Heikkilä
 • infrapäällikkö Kari Vierimaa

Sidosryhmät

 • kuntalaiset, kaupungin työntekijät
 • kaupugin kulttuurilaitokset
 • koulut ja oppilaitokset, päiväkodit
 • eritysryhmät
 • kulttuuriyhdistykset, liikuntaseurat
 • Suomen museot, kulttuuritali ja kirjastot
 • lajiliitot
 • ministeriöt
 • tapahtumajärjestäjät
 • kaupungin viestintäyksikkö
 • kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta

Yhteydet muihin käkihankkeisiin

 • Hangonsilta
 • Hyvinkään Sveitsi
 • Kehittyvä kaupunkikeskusta
 • Aktiivinen tapahtumakaupunki
 • Omaleimainen kulttuuri- ja liikuntakaupunki
 • Kaupunki ja monimuotoiset kylät
 • Kuntalaisten osallisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi
Päivitetty 21.4.2021