Perhosmuraali ja muu tilataide

Hyvinkää-Äpin kautta julkaistu kysely 12.12.— 21.12.2018

Kuva muraalista

Hyvinkään Jokelankadulla sijaitsevan asuinkerrostalon julkisivuun saatiin syksyllä 2018 ranskalaisen kuvataiteilija Mantran näyttävä seinämaalaus. Maalaus toteutettiin osana UPEA18-taidefestivaalia, ja Mantra maalasi Hyvinkäälle perhosmuraalin.

Kysyimme joulukuussa äpin käyttäjiltä, kuinka moni oli jo nähnyt Jokelankadulla sijaitsevan talon seinässä tämän teoksen.

Kysymykseen vastasi 278 äpin käyttäjää ja heistä 209 kertoi jo nähneensä teoksen.

Kun kysyimme äpin käyttäjiltä vielä pari jatkokysymystä tähän aiheeseen liittyen, saimme arvokasta lisätietoa.

Vastaajista 13 %:a vastasi, etteivät ole aivan vakuuttuneita toivovatko he tilataidetta lisää (vastasivat ”ehkä”). Lopulta erittäin pieni osuus vastanneista (vain 2%) sanoi tämänkaltaisille tilataideteoksille ”ei”. Heidän mielestään tilataidetta on jo liikaa ja/tai se tekee heidän mielestään ympäristöstä levottoman näköisen.

Enemmistö kyselyyn vastanneista (yli 85 %, 238 vastaajaa) piti seinämaalauksia hyvänä ideana/he toivoivat, että perhosmuraalin kaltaista tilataidetta saataisiin Hyvinkäälle lisää.

Minne perhosmuraalin kaltaisia teoksia voisi jatkossa sijoittaa?

Saimme kyselyyn vastanneilta lukuisia ehdotuksia, minne uusia perhosmuraalin kaltaisia teoksia kannattaisi sijoittaa. Tässä yhteenvetoa näistä vastauksista.

Osa vastanneista oli sitä mieltä, että taidetta olisi kiva saada lisää niin keskustaan kuin muuallekin kaupunkiin. ”Ei paikalla väliä, kunhan on nähtävillä.” Rohkeimmat jopa totesivat, että ”taidetta lisää ja ihan minne vaan” ja ”mitä enemmän, sen parempi”. Myös lasten ja nuorten tekemälle taiteelle oltiin valmiita antamaan tilaa kaupunkikuvasta.  Esimerkkinä mainittiin luvalliset graffitiseinät.

Osa vastaajista korosti, että teokset kannattaa tuoda näkyville paikoille ja sijoittaa esimerkiksi junaradalle päin. Junaradan varrelle sijoitettuina teokset toisivat vastaajien mukaan Hyvinkäälle positiivisista näkyvyyttä, sillä tällöin teokset tulisivat näkyviin myös Hyvinkään ohi matkustaville.

Äpin käyttäjien mukaan tilataide voisi olla yksi keino, jolla keskustasta saataisiin näyttävämpi, kiinnostavampi ja modernimpi. Taide nähtiin merkitykselliseksi myös viihtyisyyden kannalta. Tilataidetta ehdotettiin piristämään/kaunistamaan muun muassa betoniseiniä ja muureja, tilapäisiä rakennelmia sekä alikulkukäytäviä ja –tunneleita.


Yksittäisistä rakennuksista ja alueista, joihin tilataidetta toivotaan, mainittiin seuraavat: Kymppitalo, Martti, Kirjavantolppa, Kalevan talo, Uuden sairaalan ulkoseinä, Sampo-talon junaradan puoli, Prisman Suokadun puoli, S-marketin parkkihalli, Kassatalo, meluaidat.

Tilataiteen muotoina/aiheita koskevina ehdotuksina mainittiin seinämaalaukset, eläinaiheiset maalaukset, vanhoista valokuvista tehdyt työt, valotaide ja yhtenä esimerkkinä Leinosen tekemä teos Sillankorvankadulla.

Päivitetty 27.2.2019