Hankekortti; Kuntalaisten osallisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi

Kärkihankkeen tavoitetila

Ideoimme ja rakennamme uusia osallistumisen käytäntöjä yhdessä kuntalaisten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Pyrimme toimillamme vahvistamaan kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kuntalaisten kokemaa yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

Hankkeen hyötytavoitteet

Kärkihanke

 • mahdollistaa uusien osallistumistapojen kehittämisen, tarjoaa uusia välineitä kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien ja henkilöstön työn tueksi
 • edistää toiminnan läpinäkyvyyttä
 • edistää kuntalaisten mahdollisuutta tulla kuulluksi, osallistua ja vaikuttaa
 •  parantaa päätösten oikeellisuutta • nopeuttaa päätösten täytäntöönpanoa
 • vahvistaa kuntalaisten yhteenkuuluvuutta
 • parantaa kaupungin imagoa
 • tehostaa toimintaa €

Keskeiset tuotokset (tuotteet<7palvelut), tavoiteaikataulut ja seuranta

Tuotos

Aikataulu

Tila

Osallisuussuunnitelma 2018-2019

Valmis ja käyttöönotettu kesällä 2018, käyttökokemusten kartoitus kesken

Hyvinkää-Äppi 2018-2020 Mobiilisovelluksen käyttöä kokeiltiin v. 2018-2020
Asiakaspalautejärjestelmä 2018- Uusi kaupunkitason järjestelmä otettu käyttöön lokakuussa 2018
Asiakaspalautelaitteet 2018 Kokeilu aloitettu 2018, käyttöä jatkettu pienemmällä
laitemäärällä v.2020
 
 
Ympäristöfoorumi 2018- Perustettu kesällä 2018, toiminta jatkuu ympäristöpalveluissa
Osallistuvan budjetoinnin malli 2019 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 11/2019
Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto 2020 Osallistuvan budjetoinnin ehdotusvaihe ja äänestykset kaikille kuntalaisille ja peruskoulujen oppilaille keväällä 2020,
toteutukset käynnissä
Kuntalaisfoorumin perustaminen 2020 Keväälle suunniteltu kuntalaisfoorumi jouduttiin perumaan
koronatilanteen takia keväällä 2020, lokakuussa toteutus
verkkolähetyksenä
Osallistuvan budjetoinnin jatkuminen
ja laajentuminen 2021
Digituen toimintamallin rakentaminen
Hyvinkäälle 2021

Hankeryhmän jäsenet

 • kehittämispäällikkö Tiia Viljanen (pj.)
 • rehtori Jari Laukkanen
 • Hyvinvointipäällikkö Panu Isotalo
 • liikuntasihteeri Minna Kalmari
 • it-suunnittelija Pekka Kuisma
 • oppilashuollon esimies Eeva Rantatorikka
 • kansliapäällikkö Riitta Simonen
 • verkkoviestinnän asiantuntija Sari Venho
 • kokoussihteeri Jaana Leppihalme

Sidosryhmät

 • Muut kärkihankkeet 
 • Johtoryhmät
 • Yritykset
 • Muu julkinen hallinto
 • Järjestelmätoimittajat (muut kumppanit)
 • Kuntalaiset
 • Henkilöstö, työntekijät 
 • Media
 • Eri asiakasryhmät (välillisesti)
 • Linjaorganisaatiosta esim. tietohallinto
 • Luottamushenkilöt
 • Järjestöt, yhdistykset
 • Muut kunnat
 • Alueelliset yhteistyöverkostot

Yhteydet muihin kärkihankkeisiin

Yhteydet muihin kärkihankkeisiin

Päivitetty 21.4.2021