Hankekortti; Kuntalaisten osallisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi

Kärkihankkeen tavoitetila

Ideoidaan ja rakennetaan uusia osallisuuden, yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin käytäntöjä yhdessä kuntalaisten ja muiden verkostotoimijoiden kanssa.

Toiminnalla lisätään kuntalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia, vähennetään yksinäisyyden tunnetta sekä edistetään kuntalaisten kokemaa yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

Hankkeen hyötytavoitteet

Kärkihanke

 • mahdollistaa uusien osallistumistapojen kehittämistä ja tarjota uusia välineitä henkilöstön työn tueksi
 • edistää kaupungin toiminnan näkyvyyttä ja kuntalaisten mahdollisuuksia tulla kuulluksi, osallistua ja vaikuttaa
 • parantaa päätösten oikeellisuutta ja nopeuttaa niiden toimeenpanoa
 • vahvistaa kuntalaisten yhteenkuuluvuutta, me-henkeä
 • parantaa kaupungin imagoa sekä edistää kaupungin veto- ja pitovoimaa
 • suunnata toimenpiteitä akuutteihin ilmiöihin ja tehostaa toimintaa

Keskeiset tuotokset (tuotteet<7palvelut), tavoiteaikataulut ja seuranta

Tuotos

Aikataulu

Tila

Osallisuussuunnitelma 2018

Valmistunut 2018

Hyvinkää-Äppi 2018-2020 Mobiilisovellus rakennettiin ja sitä kokeiltiin 2018-2020.
Asiakaspalautejärjestelmä 2018- Kaupunkitason järjestelmä otettu käyttöön 10/2018
Asiakaspalautelaitteet 2018- Kokeilu aloitettu 2018, käyttöä jatkettu pienemmällä määrällä
Foorumit 2018- Kuntalaisfoorumi 2020 verkkolähetyksenä
Ympäristöfoorumi perustettu 2018, jatkuu edelleen
Kulttuurifoorumi perustettu
Liikuntafoorumi perustettu
Osallistuminen K-U:n järjestöfoorumeihin ja Vapaaehtoisten kiitosgaalan järjestäminen sote-vapaaehtoisille 2019 alkaen
Osallistuvan budjetointi 2019-2020 Osbu-mallin luominen 2019 ja osbun toteutus 2020
Digituen toimintamallin rakentaminen
Hyvinkäälle 2021
2021-2022 Digitukiverkoston kokoaminen 2021, Digitukiviikon toteuttaminen 35/2021, Hyvinkään Digitukimessujen suunnittelu vuodelle 2022
Yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen 2022- Yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen ja yksinäisyyden vastainen työ kaupungin tuottamien palveluiden puitteissa

Hankeryhmän jäsenet

 • kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Simo Varjonen (pj)
 • rehtori Jari Laukkanen (siht.)
 • hyvinvointipäällikkö Panu Isotalo
 • liikuntasihteeri Minna Kalmari 
 • it-suunnittelija Pekka Kuisma
 • oppilashuollon esimies Eeva Rantatorikka 
 • verkkoviestinnän asiantuntija Sari Venho
 • kokoussihteeri Jaana Leppihalme
 • strategia-asiantuntija 
 • kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen

Sidosryhmät

 • Muut kärkihankkeet 
 • Johtoryhmät
 • Yritykset
 • Muu julkinen hallinto
 • Järjestelmätoimittajat (muut kumppanit)
 • Kuntalaiset
 • Henkilöstö, työntekijät 
 • Media
 • Eri asiakasryhmät (välillisesti)
 • Linjaorganisaatiosta esim. tietohallinto
 • Luottamushenkilöt
 • Järjestöt, yhdistykset
 • Muut kunnat
 • Alueelliset yhteistyöverkostot

Yhteydet muihin kärkihankkeisiin

Päivitetty 18.11.2022