Hankekortti; Kehittyvä kaupunkikeskusta

Kärkihankkeen tavoitetila

Keskustamme on Hyvinkään käyntikortti ja tärkeä vetovoimatekijä

Hankkeen hyötytavoitteet

 • Elävä ja viihtyisä kaupunkikeskusta
 •  Monipuolinen työ- ja asumistarjonta 
 • Sujuva ja turvallinen liikkuminen
 • Houkutteleva investointikohde
 • Tärkeä vetovoimatekijä ja Hyvinkään käyntikortti

Keskeiset tuotokset (tuotteet/palvelut), tavoiteaikataulut ja seuranta

Tuotos

Aikataulu

Tila

Keskustan vaihtoehtoiset     kehittämissuunnitelmat, Masterplan

2021 käynnissä, toteutus 2022
Keskustaliikenteen yleissuunnitelma 2021 käynnissä, toteutuksen suunn. 2022

Pysäköinnin ja liityntäpysäköinnin     periaatteet

2021 käynnissä, käyttöönotto 2022
Keskustan täydennysrakentamisen periaatteet 2022 käynnissä
Yritysyhteistyö ja osallisuus 2018 jatkuva
Tapahtumajärjestäjien palvelut 2021 käynnissä
Hyvinkään asumisen linjaukset 2019 valmis
Vuorovaikutteinen 3D-palvelu keskustan
kehittämiseen
2019 valmis

Hankeryhmän jäsenet

 • Anitta Ojanen, kaavoituspäällikkö (pj.)
 • Hannu Lignell, talouspäällikkö (siht.)
 • Marko Hytönen, toimialajohtaja tekym
 • strategia-asiantuntija
 • Marko Kankare, kaupungingeodeetti, vs. liiketoimintajohtaja
 • Kimmo Kiuru, liikenneinsinööri
 • viestintäpäällikkö
 • Jyrki Käki, elinkeinopäällikkö
 • Johanna Luukkonen, kaupunginjohtaja
 • Outi Ruso, kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö
 • Tuomas Ravea, museonjohtaja
 • Kaupunginpuutarhuri

Sidosryhmät

- Asukkaat
- Yrittäjät ja yritykset 
- Kiinteistönomistajat
- Matkailijat
- Satunnaiset kävijät
- Rakentajat ja rakennuttajat
- Investorit
- Yhdistykset ja järjestöt
- Tapahtumajärjestäjät
- Päätöksentekijät

Yhteydet muihin kärkihankkeisiin

Eri toimenpidekokonaisuuksilla ja toimenpiteillä on yhteyksiä seuraaviin kärkihankkeisiin:

- Hangonsilta
- Aktiivinen tapahtumakaupunki
- Omaleimainen kulttuuri- ja liikuntakaupunki
- Kuntalaisten osallisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi

Päivitetty 18.11.2022