Hankekortti; Kehittyvä kaupunkikeskusta

Kärkihankkeen tavoitetila

Keskustamme on Hyvinkään käyntikortti ja tärkeä vetovoimatekijä

Hankkeen hyötytavoitteet

 • Elävä ja viihtyisä kaupunkikeskusta
 •  Monipuolinen työ- ja asumistarjonta 
 • Sujuva ja turvallinen liikkuminen
 • Houkutteleva investointikohde
 • Tärkeä vetovoimatekijä ja Hyvinkään käyntikortti

Keskeiset tuotokset (tuotteet/palvelut), tavoiteaikataulut ja seuranta

Tuotos

Aikataulu

Tila

Kaksi vaihtoehtoista keskustan kehittämissuunnitelmaa 2020 käynnissä
Keskustaliikenteen suunnitelmat 2018-2020 käynnissä
Keskustan täydennysrakentamisen periaatteet 2018-2020 käynnissä
Hyvinkään asumisen linjaukset 2018 käynnissä
Tapahtumajärjestäjien palvelut 2018-2020 käynnissä
Kaupungin opastus- ja valaistussuunnitelmat
ja niiden toteutus
2019-2020 valmis
Kivijalkayritysten yhteistyö ja osallisuus 2018-2020
Vuorovaikutteinen 3D-palvelu keskustan
kehittämiseen
2018

Hankeryhmän jäsenet

 • Marko Hytönen, toimialajohtaja
 • Marko Kankare, kaupungingeodeetti
 • Kimmo Kiuru, liikenneinsinööri
 • Pi Krogell-Magni viestintäpäällikkö
 • Jyrki Käki, elinkeinopäällikkö
 • Marja Kärki, kaupunginpuutarhuri
 • Annukka Lehtonen, liiketoimintajohtaja. (pj.)
 • Hannu Lignell, talouspäällikkö. (siht.)
 • Jyrki Mattila, kaupunginjohtaja
 • Anitta Ojanen, kaavoituspäällikkö
 • Outi Ruso, tapahtumapäällikkö
 • Simo Varjonen, kulttuuri-ja vapaa-aikajohtaja

Sidosryhmät

- Asukkaat
- Yrittäjät ja yritykset 
- Kiinteistönomistajat
- Matkailijat
- Satunnaiset kävijät
- Rakentajat ja rakennuttajat
- Investorit
- Yhdistykset ja järjestöt
- Tapahtumajärjestäjät
- Päätöksentekijät

Yhteydet muihin kärkihankkeisiin

Eri toimenpidekokonaisuuksilla ja toimenpiteillä on yhteyksiä seuraaviin kärkihankkeisiin:

- Hangonsilta
- Aktiivinen tapahtumakaupunki
- Omaleimainen kulttuuri- ja liikuntakaupunki
- Kuntalaisten osallisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi

Päivitetty 21.4.2021