Hankekortti; Kaupunki ja monimuotoiset kylät

Kärkihankkeen tavoitetila

Kyläläiset ja kaupunki toimivat yhteistyössä kylien elinvoimaisuuden ja yhteisöllisyyden tukemiseksi

Hankkeen hyötytavoitteet

 • Houkuttelevampi asuinympäristö (sujuvampi arki, lisääntynyt yhteisöllisyys, omatoimisemmat kyläläiset, palveluiden säilyttäminen, lisääntynyt turvallisuus ja turvallisuudentunne)
 • Houkuttelevampi toimintaympäristö (yritykset, harrastukset, matkailu)
 • Rakentamisedellytysten parantaminen
 • Verotulojen lisääntyminen (väestönkasvu)

Keskeiset tuotokset (tuotteet/palvelut), tavoiteaikataulut ja seuranta

Tuotos

Aikataulu

Tila

Kylien kehittämisen toimintasuunnitelma Hyväksytty IX/2018 Hyväksytty 15.10.2018
Kylien turvallisuussuunnitelmat 2018 loppuu päivitetty
Nopeusnäytöt 2 kpl/vuosi kesä 2018- 2018-2020 toteutettu
Osallistuvan budjetoinnin kokeilu 2018, 2019 Kokeilu päättynyt
Valokuituhankkeiden edistäminen 2019- Käynnissä

Luottamuksen lisäämien kaupungin ja kyläläisten välille

jatkuva Käynnissä

Hankeryhmän jäsenet

 • Yleiskaavasuunnittelija Hannu Lindqvist (pj)
 • Projektipäällikkö Markku Nieminen (sihteeri)
 • Turvallisuus- ja riskienhallintakoordinaattori 
 • Strategia-asiantuntija 
 • Liikenneinsinööri Kimmo Kiuru
 • Kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen

Sidostyhmät

Kyläasian neuvottelukunta
Kylä- ja muut yhdistykset
Kyläläiset
Kuntalaiset
Emo ry
Ely-keskus
Maanomistajat
Liikennöitsijät
Yritykset
Maa-ainesten ottajat

Yhteydet muihin kärkihankkeisiin

 • Kuntalaisten osallisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi
 • Aktiivinen tapahtumakaupunki
 • Omaleimainen kulttuuri- ja liikuntakaupunki
Päivitetty 18.11.2022