Hankekortti; Hyvinkään Sveitsi

Kärkihankkeen tavoitetila

Hyvinkään Sveitsi tarjoaa kävijöilleen upeita luontoelämyksiä, monipuoliset vapaa-ajan viettomahdollisuudet sekä modernit kokous- ja majoituspalvelut.

2020-luvulla Sveitsin alueelle ryhdytään rakentamaan uutta asuntotuotantoa. Uusi asuinalue vahvistaa merkittävästi koko Hyvinkään vetovoimaa.

Hankkeen hyötytavoitteet

Kärkihankkeen avulla

 • tehdään Hyvinkään Sveitsin aluetta tunnetummaksi
 • vahvistetaan Hyvinkään houkuttelevuutta uuden asuinalueen avulla, lisätään sijoittajien kiinnostusta ja saadaan Hyvinkäälle uusia asukkaita
 • kehitetään alueelle sijoittuvia harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia
 • kehitetään ja markkinoidaan Sveitsin aluetta monipuolisena matkailukohteena, jota alueen modernit hyvinvointi-, kokous- ja majoituspalvelut tukevat

Keskeiset tuotokset (tuotteet/palvelut), tavoiteaikataulut ja seuranta

Tuotos

Aikataulu

Tila

Hotellin, ravintola ja viihdekeskuksen peruskorjaus sekä yhdyskäytävän rakentaminen ja käyttöönotto Vuosi 2017 
Toteutunut 
Liikenne; kiertoliittymän rakentaminen Valmis 2019 Toteutunut
Uimalan laajennustyöt
Peruskorjaus
Valmis 2021
Toteutus myöhemmin
Toteutunut
Uudet asuntoalueet, asemakaavan laatiminen Asemakaavaehdotus 2022 Suunnittelu käynnissä
Luontomatkailuhankkeet Toteutukset käynnissä

Hankeryhmän jäsenet

 • Marko Kankare, kaupungingeodeetti vs. liiketoimintajohtaja (pj.)
 • Mirka Karttunen, kaava-arkkitehti (sihteeri)
 • Anitta Ojanen, kaavoituspäällikkö
 • Jarmo Vakkila, liikuntapäällikkö
 • Mia Hyvärinen, viestintäpäällikkö
 • Antti Nikkanen, kiinteistöjohtaja
 • Jyrki Käki, elinkeinopäällikkö
 • strategia-asiantuntija (kokonaiskoordinaatio)
 • Johanna Luukkonen, kaupunginjohtaja

Sidosryhmät

 • Yhteistyösopimuksen osapuolet, sijoittajat ja viihdekeskuksen yrittäjät
 • Suunnittelijat ja urakoitsijat
 • Alueen asukkaat
 • Retkeilijät / ulkoilijat
 • Alueen palveluja käyttävät asiakkaat, matkailijat
 • Härkävehmaan koulun oppilaat ja henkilökunta
 • Luontomatkailuyrittäjät

Yhteydet muihin kärkihankkeisiin

 • Aktiivinen tapahtumakaupunki
 • Kehittyvä kaupunkikeskusta
 • Kuntalaisten osallisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi
 • Omaleimainen kulttuuri- ja liikuntakaupunki
Päivitetty 18.11.2022