Hankekortti; Hyvinkään Sveitsi

Kärkihankkeen tavoitetila

Hyvinkään Sveitsi tarjoaa kävijöilleen upeita luontoelämyksiä, monipuoliset vapaa-ajanmahdollisuudet sekä modernit kokous- ja majoituspalvelut. 2020-luvulla Sveitsin alueelle ryhdytään rakentamaan uutta asuntotuotantoa. Uusi asuinalue vahvistaa merkittävästi koko Hyvinkään vetovoimaa.

Hankkeen hyötytavoitteet

Kärkihankkeen avulla

 • tehdään Hyvinkään Sveitsin aluetta tunnetummaksi
 • kehitetään alueelle sijoittuvia harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia
 • selvitetään Hyvinkään houkuttelevuutta uuden asuinalueen avulla, lisätään sijoittajien kiinnostusta ja saadaan Hyvinkäälle uusia asukkaita
 • kehitetään ja markkinoidaan Sveitsin aluetta monipuolisena matkailukohteena, jota alueen modernit hyvinvointi-, kokous- ja majoituspalvelut tukevat

Keskeiset tuotokset (tuotteet/palvelut), tavoiteaikataulut ja seuranta

Tuotos

Aikataulu

Tila

Hotellin, ravintola ja viihdekeskuksen peruskorjaus sekä yhdyskäytävän rakentaminen ja käyttöönotto Vuosi 2017 
Toteutunut 
Uimalan laajennustyöt
Peruskorjaus
Laajennusosan käyttöönotto v. 2020
Toteutus 2-3 vuoden kuluessa
Rakennustyöt käynnistymässä
Liikenne; kiertoliittymän rakentaminen Valmis 2019
Uudet asuntoalueet, osayleiskaavan laatiminen Osayleiskaava hyväksytty valtuustossa Valitus päätöksestä, valituskäsittely kesken
Luontomatkailuhankkeet Toteutukset käynnissä

Hankeryhmän jäsenet

 • Kaupunginjohtaja Jyrki Mattila (pj)
 • Liikuntapäällikkö Jarmo Vakkila
 • Viestintäpäällikkö Pi Krogell-Magni
 • Liiketoimintajohtaja Annukka Lahtonen
 • Kaavoituspäällikkö Anitta Ojanen
 • Kiinteistöjohtaja Mikko Silvast
 • Kehittämispäällikkö Tiia Viljanen

Sidosryhmät

Yhteistyösopimuksen osapuolet, sijoittajat ja viihdekeskuksen yrittäjät

Suunnittelijat ja urakoitsijat

Alueen asukkaat
Retkeilijät / ulkoilijat
Alueen palveluja käyttävät asiakkaat, matkailijat
Härkävehmaan koulun oppilaat ja henkilökunta

Luontomatkailuyrittäjät

Yhteydet muihin kärkihankkeisiin

 • Aktiivinen tapahtumakaupunki
 • Kehittyvä kaupunkikeskusta
 • Kuntalaisten osallisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi
 • Omaleimainen kulttuuri- ja liikuntakaupunki
Päivitetty 21.4.2021