Hankekortti; Hangonsilta - Kipinä

Kärkihankkeen tavoitetila

Hangonsillan uusi tiivis asuinalue aivan keskustan kupeeseen. Teemme asuntokorttelit ja julkiset alueet turvallisiksi ja viihtyisiksi.

Hankkeen hyötytavoitteet

 • Rakennetaan vetovoimainen ja Hyvinkään kasvua edistävä keskusta-asumisen ja monipuolisten toimintojen alue
 • Hangonsillan alueen rakentuminen laajentaa ja täydentää ydinkeskustaa yhtenäiseksi keskustatoimintojen alueeksi.
 • Valmistunut Hangonsiltatalo ympäristöineen tukee monipuolisen asuntorakentamisen syntymistä.

Keskeiset tuotokset (tuotteet/palvelut), tavoiteaikataulut ja seuranta

Tuotos

Aikataulu

Tila

Kipinä Valmistunut 2020              toteutunut
Asuinalue 1 A  Asuntorakentaminen jatkuu vuoteen 2022 kesken
 
Asuinalue 1 B
Kaavoitus 2021-2022 Kumppanihaku 10/21 – 12/21
Esirakentaminen ja kunnallistekniikka käynnissä 2022-2023 Alustava suunnittelu
Asuntojen rakentaminen

2023-2027

Hankeryhmän jäsenet

 • Marko Kankare, kaupungingeodeetti vs. liiketoimintajohtaja (pj.)
 • Mirka Karttunen, kaava-arkkitehti (sihteeri)
 • Anitta Ojanen, kaavoituspäällikkö
 • Pentti Halonen, sivistystoimenjohtaja
 • Miika Kantoja, tekninen johtaja
 • Kari Pulkkinen, kaupungininsinööri
 • Kimmo Kiuru, liikenneinsinööri
 • Tapani Heikkinen, rakennuttajapäällikkö
 • Mia Hyvärinen, viestintäpäällikkö
 • strategia-asiantuntija (kokonaiskoordinaatio)
 • Johanna Luukkonen, kaupunginjohtaja

Sidosryhmät

Kumppanuuskaavoituksen yhteistyökumppanit (rakennusliikkeet, rakennuttajat ja suunnittelijat)

Tekninen keskus

Hyvinkään Vesi

Hyvinkään lämpövoima

Sivistystoimi / perusopetus

Alueen asukkaat

Alueen muut toimijat

Yhteydet muihin kärkihankkeisiin

Hyvinkään Sveitsi

Kehittyvä kaupunkikeskusta

Aktiivinen tapahtumakaupunki

Omaleimainen kulttuuri- ja liikuntakaupunki

Kuntalaisten osallisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi

Päivitetty 18.11.2022