Hankekortti; Hangonsilta - Kipinä

Kärkihankkeen tavoitetila

Kipinä  - tulevaisuuden lukio

Kipinä - koulukampuksen sydän

Hangonsillan uusi tiivis asuinalue aivan keskustan kupeeseen. Teemme asuntokorttelit ja julkiset alueet turvallisiksi ja viihtyisiksi.

Hankkeen hyötytavoitteet

 • Vetovoimainen kunta opiskelijoille
 • Hangonsiltatalon monimuotoisuus - rinnalle rakennettavan monitoimihallin kanssa alueesta hyötyvät opiskelijoiden lisäksi myös monet hyvinkääläiset; opistojen opiskelijat, yhdistykset, yritykset jne.
 • Rakentamalla keskustan välittömässä läheisyydessä sijainneelle alueelle saadaan ydinkeskusta yhtenäiseksi ja radan pohjoispuolikin eloon.
  Samalla keskusta laajenee ja muodostuu yhtenäinen jatkumo Sveitsi - Hangonsilta - Kaupungintalo / keskusta

Keskeiset tuotokset (tuotteet/palvelut), tavoiteaikataulut ja seuranta

Tuotos

Aikataulu

Tila

Hankesuunnittelu 12/17-04/18 toteutunut
Urakan kilpailuttaminen vko 12 Hilmaan
valittu 06/8
toteutunut
 
Rakentaminen 01-02/19-12/20 valmistuminen 13.11.
Asuinalueen 1B kaavoitus 2020-2022
Asuinalueen rakentaminen

2022-2025

Hankeryhmän jäsenet

 • Tekniikka ja ympäristön toimialajohtaja Marko Hytönen (pj)
 • Jyrki Kauppinen, rakennustöiden valvoja
 • Antti Nikkanen, kiinteistöjohtaja
 • Sivistystoimenjohtaja Pentti Halonen
 • Kipinän rehtori Kirsi Silvennoinen
 • Kaavoituspäällikkö Anitta Ojanen
 • Kaava-arkkitehti Mirka Karttunen (siht)
 • Kaupungingeodeetti Marko Kankare

Sidosryhmät

Sivistystoimi / perusopetus

Rentto Oy

Tekninen keskus

Musiikkiopisto

Hyvinkään Opisto

Kaavoitukseen ja rakentamiseen tarvitaan yhteistyökumppaneiksi rakennusliikkeitä

Yhteydet muihin kärkihankkeisiin

Hyvinkään Sveitsi

Kehittyvä kaupunkikeskusta

Aktiivinen tapahtumakaupunki

Omaleimainen kulttuuri- ja liikuntakaupunki

Kuntalaisten osallisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi

Päivitetty 21.4.2021