Hankekortti; Aktiivinen tapahtumakaupunki

Kärkihankkeet tavoitetila

Hyvinkään tunnetaan elävästä kaupunkikulttuuristaan sekä aktiivisesta tapahtumakentästään. Kaupungissa järjestetään vuosittain vähintään yksi valtakunnallinen suurtapahtuma sekä useita pienempiä tapahtumia ympäri vuoden.

Hankkeen hyötytavoitteet

Tapahtumien järjestäminen Hyvinkäällä on helppoa ja eri viranomaisten välinen yhteistyö sujuvaa. Hyvinkäällä järjestettävät tapahtumat ovat turvallisia, niiden viestintä tavoittaa kohderyhmänsä ja niihin on helppo tulla. Tapahtumat ovat nostaneet hyvinkääläisten kotiseutuylpeyttä ja houkuttelevat lisää vierailijoita sekä asukkaita kaupunkiin.

Keskeiset tuotokset (tuotteet/palvelut), tavoiteaikataulut ja seuranta

Tuotos

Aikataulu

Tila

Tärkeimmät yleisötapahtuma-alueet on määritelty 2018 valmis
Sähköisen tapahtumaportaalin kehittämistyö on valmis 2019 valmis
Hyvinkäällä järjestetään vähintään yksi suurtapahtuma 2018-2027
Hyvinkään imago on tutkitusti vahvistunut tapahtumien myötä
 
 

2018

 

valmis

 

Osallistuminen pilottikaupunkien valtakunnalliseen
Luvat ja valvonta -kärkihankkeeseen (TEM)
2019-2021 valmistuu
Toritapahtumien kehittäminen 2021 valmistuu

Hankeryhmän jäsenet

 • Sivistystoimenjohtaja Pentti Halonen (pj)
 • Kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Outi Ruso (koordinaattori)
 • Viestintäpäällikkö Mia Hyvärinen
 • Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Simo Varjonen
 • Tekninen johtaja Miika Kantola
 • Infrapäällikkö Kari Vierimaa
 • Turvallisuus- ja riskienhallintakoordinaattori 
 • Strategia-asiantuntija 
 • Kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen

Sidosryhmät

 • Hyvinkääläiset yhdistykset
 • Hyvinkääläiset yritykset
 • Tapahtumien järjestäjät
 • Tekniikan ja ympäristön toimiala
 • Muut viranomaiset
 • Poliittiset päättäjät
 • Media

Yhteydet muihin kärkihankkeisiin

 • Kehittyvä kaupunkikeskusta
 • Omaleimainen kulttuuri- ja liikuntakaupunki
Päivitetty 18.11.2022