Työvoima, tulot ja työllisyys

Työllisyystilastot perustuvat Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämiin Työnvälitystilaston tietoihin.

Tulot- ja huoltosuhde- sekä pendelöintitilastot ovat Tilastokeskuksen julkaisemia tilastoja.

Päivitetty 6.7.2021