Muuttoliike

Muuttoliike voidaan jakaa kuntien väliseen (kotimaan muutot) muuttoliikkeeseen ja maahanmuuttoon. Maahanmuutto tarkoittaa, että asukas on muuttanut suoraan ulkomailta Hyvinkäälle. Muuttaja voi olla kansalaisuudeltaan suomalainen tai ulkomaalainen.

Kuntien välinen muuttoliike on eniten vuosittaiseen väestönkasvun vaihteluun vaikuttava tekijä Hyvinkäällä. 2000-luvun aikana se on parhaimmillaan tuonut Hyvinkäälle väestönlisäystä lähes 450 asukkaan verran (vuosi 2013), ja heikoimmillaan vähentänyt asukasmäärää 235 asukkaalla (vuosi 2018). Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2021 kuntien välisestä muuttoliikkeestä kertyi muuttovoittoa 205 asukkaan verran. 

Hyvinkää on saanut ulkomailta viime vuosina tasaisesti lisäväestöä. Vuonna 2017 maahanmuuton merkitys väestönkasvulle hieman nousi, sillä ulkomailta kertyi muuttovoittoa 154 asukkaan verran. Vuonna 2021 maahanmuutosta kertyi lisäväestöä yhteensä 131 asukasta verran. Yhteensä Hyvinkään muuttovoittokertymä kotimaasta ja ulkomailta oli +336 henkilöä vuonna 2021.

Päivitetty 28.1.2022