Muuttoliike

Muuttoliike voidaan jakaa kuntien väliseen (kotimaan muutot) muuttoliikkeeseen ja maahanmuuttoon. Maahanmuutto tarkoittaa, että asukas on muuttanut suoraan ulkomailta Hyvinkäälle. Muuttaja voi olla kansalaisuudeltaan suomalainen tai ulkomaalainen.

Kuntien välinen muuttoliike on eniten vuosittaiseen väestönkasvun vaihteluun vaikuttava tekijä Hyvinkäällä. 2000-luvun aikana se on parhaimmillaan tuonut Hyvinkäälle väestönlisäystä lähes 450 asukkaan verran (vuosi 2013), ja heikoimmillaan vähentänyt asukasmäärää 235 asukkaalla (vuosi 2018). Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2020 kuntien välisestä tuli muuttovoittoa 135 asukkaan verran. 

Hyvinkää on saanut ulkomailta viime vuosina tasaisesti lisäväestöä. Vuonna 2017 maahanmuuton merkitys väestönkasvulle hieman nousi, sillä ulkomailta kertyi muuttovoittoa 154 asukkaan verran. Vuonna 2020 maahanmuutosta kertyi lisäväestöä yhteensä 144 asukkaan verran. Yhteensä Hyvinkään muuttovoittokertymä kotimaasta ja ulkomailta vuonna 2020 oli +279 henkilöä.

Oheisessa ppt-esityksessä on tarkempia muuttoliiketietoja vuosilta 2015-2019.

Muuttoliikkeen rakenne ja suuntautuminen vuosina 2015-2019 (pdf)

 

Päivitetty 6.7.2021