Linkkejä tilastopalveluihin

Hyvinkään kaupungin karttapalvelusta löytyy tilastoja kaupungin osa-alueittain.

Kuntaliiton tilastot (mm. kuntakohtaista vertailutietoa)

Uudenmaan liiton tietopalvelu (keskeisiä tilastoja, kuvioita, karttoja ja tietolähteitä Uudenmaan maakunnasta)

Helsingin seudun aluesarjat (seudullisena yhteistyönä tuotettuja perustilastoja aikasarjoina sekä mm. kuviotietokanta)

Tilastokeskus (Tilastokeskuksen tuottamaa monipuolista tilastotietoa)

Helsingin seudun suunnat (neljännesvuosittainen katsaus toimintaympäristön muutoksiin Helsingin seudulla)

SOTKAnet (tilastotietoja suomalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä)

Toimiala Online (työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä tietopalvelu, joka sisältää tilastoja ja ennusteita yritystoiminnan, talouden ja työllisyyden kehityksestä)

Päivitetty 20.4.2021