Verotus

Kuntalain 111 § mukaan ”Viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.” Verotusmenettelylain 91 a §:n perusteella tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

Hyvinkään kaupunginvaltuusto on vahvistanut kokouksessaan vuodelle 2020 tuloveroprosentin (§ 87) ja kiinteistöveroprosentit (§ 88).

Hyvinkään kaupungin tuloveroprosentti vuonna 2021 on 20,25 %.

Kiinteistöveroprosentit vuonna 2021 ovat:

vakinainen asuinrakennus 0,45
muu asuinrakennus 1,05
yleinen kiinteistövero 1,30
rakentamaton rakennuspaikka 4,30
yleishyödylliset yhteisöt 0,00

                        
Kuntien veroprosentteja voit tarkastella Kuntaliiton internet-sivuilta: 

https://www.kuntaliitto.fi/talous/verotus/kuntien-veroprosentit/kuntien-tulo-ja-kiinteistoveroprosentit-2022

KUNNALLISVEROSTA VAPAUTTAMINEN

Verosta vapauttamisella tarkoitetaan vapauttamista veron ja viivästysseuraamusten maksamisesta joko osittain tai kokonaan. Vapautuksen voi saada vain erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa.

Verohallinto voi myöntää vapautuksen valtiolle kuuluvista veroista, kuten valtion tuloverosta ja perintö- ja lahjaverosta.

Hyvinkään kaupunki ei ole pidättänyt ratkaisuvaltaa itsellään, mistä syystä verohallinto ratkaisee myös kunnallisveroa, kiinteistöveroa ja sairasvakuutusmaksua koskevat hakemukset. Asiasta on päättänyt Hyvinkään kaupunginhallitus 22.10.2018 § 271. Päätös koskee sekä kunnallisveroa että kiinteistöveroa ajalla 1.1.2019–31.12.2021.

Vapautushakemuksen jättäminen ei vielä keskeytä veron perintää. Perintä keskeytyy vain, jos vapautus myönnetään.

Lue lisää: http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Maksuvaikeudet/Verosta_vapauttaminen_veronhuojennus%289148%29

 

 

Päivitetty 10.5.2022