Tilastot

Tilasto-osiosta löytyy monipuolisesti Hyvinkäätä koskevia tilastotietoja mm. väestöstä, työllisyydestä, muuttoliikkeestä ja asumisesta. Tilastoissa tietolähteinä on käytetty kaupungin omien lähteiden lisäksi Tilastokeskuksen tilastotietokantoja sekä Uudenmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsauksia.

 Infograafi väestönkehityksestä ja rakentamisesta vuonna 2020

Infograafin tiedot:

- Hyvinkään asukasluku oli 46 574 vuoden 2020 lopussa.

- Asukasluku on kasvanut vuonna 2020 104 asukkaalla.

- Hyvinkää sai muuttovoittoa 279 asukkaan verran.

- Uusia asuntoja valmistui viime vuonna 377 kpl ja rakennuslupia
   myönnettiin viime vuoden aikana 403 asuntoon.

Päivitetty 25.6.2020