Valtuusto päätti: Hyvinkään tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit eivät muutu vuodelle 2020

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TIEDOTTAA
11.11.2019

Valtuusto päätti: Hyvinkään tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit eivät muutu vuodelle 2020

Hyvinkään kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.11.2019 tehnyt päätöksensä kaupungin tuloveroprosentista ja kiinteistöveroista vuodelle 2020. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan tuloveroprosentti vuodelle 2020 on 19,75 %. Päätös veroprosentin pitämisestä ennallaan voitti muutosehdotuksen 0,25 % veroprosentin korotuksesta äänin 45-6. Päätös on kaupunginhallituksen esityksen mukainen. Hyvinkään tuloveroprosentti on pysynyt samana vuodesta 2014 lähtien.

Kaupunkilaiset maksavat kunnallisveroa kotikunnalleen ja verotuloja käytetään kuntapalvelujen järjestämiseen asukkaille. Tuloja käytetään muun muassa kouluihin, päiväkoteihin, katuihin, kunnallistekniikkaan sekä kulttuuri- ja hyvinvointipalveluihin. Kaupunki maksaa verorahoilla myös asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle (Keusote) ja HUS:ille.

Kunnallisveroa maksetaan ansiotuloista. Se on arvonlisäveron ohella verokertymältään merkittävin yksittäinen vero Suomessa. Kaupungin vuoden 2020 talousarvion tuloslaskelman tuloista 60% kertyy kunnallisveroista ja 4,4% kiinteistöveroista. Muita tulonlähteitä ovat muun muassa valtionosuudet, yhteisöverot ja erilaiset asiakasmaksut.

Kiinteistöveroprosentit vahvistettiin kaupunginhallituksen esityksen mukaan

Kaupunginvaltuusto vahvisti kaupunginhallituksen esityksen kiinteistöveroiksi ensi vuodelle. Kiinteistöverot 2020 määrätään seuraavasti:

- vakinainen asuinrakennus 0,45
- muu asuinrakennus 1,05
- yleinen kiinteistövero 1,30
- rakentamaton rakennuspaikka 4,30
- yleishyödylliset yhteisöt 0,00
- voimalaitosten erillistä kiinteistöveroprosenttia ei määrätä

Yleishyödyllisiä yhteisöjä koskevasta kiinteistöveropäätöksestä äänestettiin ja päätös tehtiin äänin 44-7.

Kuntien kuuluu lain mukaan ilmoittaa Verohallinnolle veroprosenttinsa tänä vuonna viimeistään 18.11.

Lisätietoja
Irma Pahlman, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, p. 0400 651 422
Jyrki Mattila, kaupunginjohtaja, p. 040 541 9576
Markus Peevo, talousjohtaja, p. 040 155 4228

Kaupunginvaltuuston kokouksen livelähetys ja tallenne www.hyvinkaa.fi/valtuustolive.

Kuntaliitto julkaisee yhteenvetoa kuntien vuoden 2020 tulo- ja kiinteistöveroprosenttien seurannasta verkkosivuillaan: https://www.kuntaliitto.fi/talous/yhteenveto-kuntien-vuoden-2020-tulo-ja-kiinteistoveroprosenttien-seurannasta

Päivitetty 3.12.2019