Hyvinkään kaupungin tilinpäätöksen ennakkotiedot: Toiminnan menojen kasvu käänsi talouden alijäämäiseksi

Hyvinkään kaupungin tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kaupungin talous oli tilikaudella 2018 yhteensä 2,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kahden ylijäämäisen vuoden jälkeen talous on nyt kääntynyt alijäämäiseksi. Lukuihin voi vielä tulla vähäisiä muutoksia tilinpäätöksen vahvistuttua. Tilastokeskuksen (1) 13.2.2019 julkaisemien ennakkotietojen mukaan tilikauden tulos oli negatiivinen jopa 196 eli noin kahdessa kolmasosassa kunnista eli Hyvinkään talouden kääntyminen alijäämäiseksi kuvaa kuntatalouden yleisempää kehitystä.

Talouden kääntyminen negatiiviseksi kahden ylijäämäisen vuoden jälkeen johtui toiminnan nettomenojen kasvuista. Nettomenot kasvoivat 12,4 miljoonaa euroa, eli 5,6 prosenttia edellisvuoteen nähden. Tämä on paljon, sillä Tilastokeskuksen mukaan kuntien Manner-Suomen kuntien toimintakate kasvoi keskimäärin 3,3, %. Kaupunki sai vuonna 2018 myyntivoittoja 5,97 miljoonaa euroa, mikä oli 1,5 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2017.

-          Nämä alustavat tiedot sisältävät vain kaupungin omat tiedot, eivät koko kaupunkikonsernin tietoja, sillä konsernitilinpäätös valmistuu vuosittain aina vasta maaliskuussa. Tämä on syytä huomioida mm. siksi, että vaikka kaupungin lainakanta onkin viime vuosina pienentynyt, koko kaupunkikonserni on velkaantunut lisää, muistuttaa talousjohtaja Markus Peevo.

-          Valtuustolle lokakuussa 2018 annetussa toisessa osavuosikatsauksessa oli ennakkoarviona, että kaupungin alijäämä olisi tilikaudella 2,8 miljoonan euroa. Tämä arvio alijäämästä osoittautui oikeaksi, joten nyt tiedossa olevat tilinpäätöksen ennakkotietojen luvut eivät tulleet yllätyksenä, joskin tavoitteeksi asetettiinkin alijäämän pienentäminen ennusteesta, toteaa Peevo

Investointitarve jatkuu – taloudellisuus ja tuottavuus varmistettava

-          Hyvinkää on aktiivisesti kehittyvä kaupunki, ja meillä on edelleen tarvetta investointeihin. Taloudellisuuden ja tuottavuuden varmistaminen palvelujen tuottamisessa on kuitenkin äärimmäisen tärkeää tulevina vuosina, painottaa kaupunginjohtaja Jyrki Mattila.

-          Jotta kaupungin investoinnit kyettäisiin jatkossa rahoittamaan ilman liiallista velkataakkaa ja jotta kaupungin talous pysyisi tasapainoisena, on käynnisteillä kaksi hanketta: palveluperusteisen johtamismallin valmistelu sekä kestävän talouden ohjelman valmistelu. Meidän on myös tarkasti seurattava Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän menokehitystä, toteaa Mattila.

Kaupunki on varautunut suuriin tuleviin investointeihin siten, että investointitaso on ollut varsin matala viime vuosina. Näin ollen emokaupungin lainakanta oli vuoden 2018 päättyessä 94,5 milj. euroa eli 2 032 euroa/asukas. Kuntalaiseen kohdistuva lainataakka on kuitenkin kasvanut voimakkaasti, sillä kaupunkikonsernin lainakanta on kasvanut voimakkaasti mm. sairaalainvestoinnin myötä. Velka on kuitenkin hallinnassa ja sen hallintaan voidaan vaikuttaa omin päätöksin.

Kaupungin verotulot kasvoivat

Hyvinkään verotulot kasvoivat vuonna 2018 yhteensä 0,7% eli 1,8 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna, mikä oli enemmän kuin verotulojen kasvu maassa keskimäärin.  Verorahoitus eli verotulojen ja valtionosuuksien summa toteutui 0,2 miljoonaa euroa eli 0,1% talousarviota parempana.

-          Kaupungin kehityksen kannalta oleellista, että noudatamme kaupunkistrategiaa eli Pelikirjaa ja Hyvinkään houkuttelevuus asuin- ja työpaikkana sekä investointikohteena kehittyy myönteisesti, toteaa Mattila.

Lisätietoja
kaupunginjohtaja Jyrki Mattila, p. 040 541 9576
talousjohtaja Markus Peevo, p. 040 155 4228

Kuvassa kaavio toiminnan nettomenoista

Kuvassa kaavio tilikauden yli-/alijäämästä

 Kaavio kuva vuosikatteesta

Aiheeseen liittyviä linkkejä:

Kuntaliitto: Kuntatalous ajautui kriisiin: Kaksi kolmesta kunnasta teki negatiivisen tuloksen

Tilastokeskus: Manner-Suomen kunnat arvioivat vuosikatteen heikentyneen vuonna 2018

 

 


 

(1) Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu]. ISSN=2343-4112. 4. vuosineljännes 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.2.2019]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktan/2018/04/ktan_2018_04_2019-02-13_tie_001_fi.html

Päivitetty 3.12.2019