Talouden julkaisut

Talousarviot

Osavuosikatsaukset (eivät ole saavutettavia)

Tilinpäätökset

Tilinpäätöksen 2022, yhteenveto

Kuukausikatsaukset

Osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen lisäksi kaupungin toimintaympäristöstä, toiminnasta ja taloudesta raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat löytyvät osoitteesta https://asianhallintavhp.hyvinkaa.fi/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm

Klikkaamalla alla olevaan kuvaa saat sen isommaksi

Tilinpäätös 2022 kuvana, kuvassa oleva teksti purettu kuvan alle

Ylläolevan kuva purettu tekstiksi

Kaupungin ulkoiset kokonaistulot n. 361 milj. €

Toimintatuotot 39,8 milj. €

Kunnallisvero 202,3 milj. €

Kiinteistövero 15,0 milj €

Myyntivoitot 8,1 milj. €

Rahoitustuotto 1,8 milj. €

Yhteisövero 23,5 milj. €

Valtionosuudet 70,3 milj. €

Menot ja tulot

Nettomenot 275,4 milj. €

Sotemenot 188,5 milj. €

Verorahoitus + 16,5 milj. €

Myyntivoitot 8,1 milj €

Vuosikate 35,8 milj. €

Ylijäämä 10,1 milj. €

Henkilöstömäärä 1 619

Nettoinvestoinnit 20,0 milj. €

Kaupungin ulkoiset kokonaismenot n. 348 milj. €

Päätöksenteko 1,5 milj. €

Konsernipalvelut ja -hallinto 15,7 milj. €

Tekniikka ja ympäristö 59,1 milj. €

Rahoituskulut 1,8 milj. €

Sosiaali- ja terveys 188,7 milj. €

Sivistystoimi 72,2 milj. €

Hyvinkään Vesi 8,7 milj. €

Lainakanta 111,9 milj. euroa, 2392 euroa / asukas

Lukuja

Asukasluku 46 858

Väestönkasvu -91

Syntyneitä 346

Uudet asunnot 282

Työttömyysaste 10,0 %

Nettomuutto +89

Kuolleita 545

Luovutetut tonti 34

Toimintakatteen kehitys 2017-2022, 1000 €

Tilinpäätös 2017  -221 684

Tilinpäätös 2018  -233 620

Tilinpäätös 2019  -251 376

Tilinpäätös 2020  -262 419

Tilinpäätös 2021  -252 780

Tilinpäätös 2022 -275 355

Päivitetty 6.3.2019