Kestävän talouden ohjelma

Kuntien talous on valtakunnallisesti haastavassa tilanteessa ja myös Hyvinkään taloutta on tasapainotettava.

Hyvinkään kaupunki valmistelee tällä hetkellä kestävän talouden ohjelmaa talouden tasapainottamiseksi. Tavoitteena on löytää 15 miljoonaa euroa kaupungin tulosta parantavia keinoja ajanjaksolla 2020-2024. Kaupungin talous oli -20 miljoonaa euroa alijäämäinen vuonna 2019.

Tuottavuutta, tehokkuutta ja säästöjä pyritään toteuttamaan siten, että vaikutukset kaupunkilaisten arkeen ovat mahdollisimman vähäisiä. Osana ohjelman valmistelua on kaupungissa nyt tehty virkamiestyönä luonnos siitä, millä tavoin toiminnan tasapainottaminen voi saada aikaiseksi. Talousohjelman käsittely etenee kevään aikana ja valtuusto tekee päätöksiä aiheeseen liittyen valtuustokokouksessa 15.6.2020.

Tasapainoitustoimenpiteillä haluamme varmistaa koko Hyvinkään edellytykset menestyä hyvinkääläisiä palvelevana kuntana myös tulevaisuudessa.

Päivitetty 26.5.2020 Tulosta