Tytäryhteisöt

 

osakkeita kaupungilla

osakkeita yhtiössä

osuus yhteisöstä

määräämis- valta

Hyvinkään Kaivopiha -säätiö

 

     

60 %

Isännöinti: Realia Isännöinti
 

       

Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki

3 149

4 364

65,65 %

65,65 %

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden kautta hallita Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan 1610 korttelin tonttia nro 7, ja omistaa ja hallita sille rakennettavaa rakennusta.

 

Kiinteistö Oy Hyvinkään Uudenmaankatu 47

15 747

20 000

78,74 %

78,74 %

Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita Hyvinkään kaupungin VI kaupunginosan korttelissa 507 sijaitsevaa tonttia n:o 12 osoitenumerossa Uudenmaankatu 47 sekä omistaa ja hallita tällä tontilla sijaitsevaa liike- ja toimistorakennusta.

Isännöinti: Realia Isännöinti
 

Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas

136 450

136 450

100,00%

100%

Toimitusjohtaja Teemu Nurminen Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää p. 453 196 tai 045 1133 155, f. (019) 416 033 s-posti: teemu.nurminen@villatehdas.fi

       

Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Hyvinkään kaupungin 5. kaupunginosan korttelin 466 tontteja 1, 2 ja 3 ja omistaa edellä mainituilla tonteilla olevat rakennukset.

 

Kiinteistö Oy Hyvinkään Sveitsi 1

     

100%

  

       

Hyvinkään Lämpövoima Oy

118 000

118 000

100,00 %

100 %

Yhtiön toimiala on energialaitos- ja muu kunnallistekninen toiminta, kiinteistöjen teknisten järjestelmien asennus ja huolto sekä niihin ja muuhun energiahuoltoon liittyvä tuotteiden valmistus, kauppa- ja palvelu toiminta. Tätä varten yhtiö voi omistaa tontteja ja alueita sekä rakentaa toimintaan liittyviä rakennuksia sekä putkiverkkoja.

Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy

42.979.813

42.979.813

100,00 %

100,00 %

Yhtiön toimialana on rakennuttaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä ja vuokratonteilla olevia rakennuksia, ostaa ja vuokrata alueita, rakennuksia ja huoneistoja sekä antaa vuokralle kiinteistöjä ja huoneistoja.

Lepovilla Oy     

 

100

   

 

Omistusosuus Hyvinkään Vuokra-asunnot 100%
 

Kaukasten Palvelutalo Oy

42 376

71 220

59,50 %

59,50 %

Yhtiön tarkoituksena on vuokrasopimuksen nojalla hallita Hyvinkään kaupungin XXV kaupunginosan korttelin 2402 tonttia n:o 2 sekä harjoittaa tälle tontille rakennettavissa yhtiön omistamissa rakennuksissa terveysneuvontaan, työterveyshuoltoon, sairaanhoitoon, lasten päivähoitoon, nuorisotyöhön ja osakkaiden määrittelemään muuhun lähinnä Hyvinkään Kaukasten aluetta palvelevaan työhön liittyvää toimintaa.

Isännöinti: Realia Isännöinti

Teknologiakeskus TechVilla Oy

700

700

100 %

100 %

Yhtiön toimialana on edistää ja tukea yritysten liiketoimintaa eri kehitysvaiheissa. TechVilla koordinoi niin alueellisia kuin valtakunnallisia elinkeinoelämää kehittäviä projekteja sekä kehittää yritysten, oppilaitosten, rahoittajien, asiantuntija- ja toimialaorganisaatioiden välistä yhteistyötä. TechVilla toimii kansallisessa Älykkäät koneet osaamisklusterissa, jossa TechVillan painopisteenä on nosto- ja siirtoala

 
 

 

 

   

 

Hyvinkään Vanhustentalosäätiö      

57,14 %

Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy

60

100

60 %

60 %

Päivitetty 23.2.2021