Kaupunginvaltuuston hyväksymiä sääntöjä

Eero Eskolan rahaston sääntö (kaupunginvaltuusto 21.10.2019)

Hallintosääntö (kaupunginvaltuusto 30.5.2022)

Konserniohje (kaupunginvaltuusto 15.2.2021)

Hyvä hallinto- ja johtamistapa kaupunkikonsernissa ((kaupunginvaltuusto 15.2.2021)

Nuorisovaltuuston toimintasääntö  (kaupunginvaltuusto 19.9.2016)

Rakennusjärjestys (kaupunginvaltuusto 27.2.2017)

Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (kaupunginvaltuusto 23.10.2017)

Päivitetty 28.4.2022