Kaupunginvaltuuston hyväksymiä sääntöjä

Eero Eskolan rahaston sääntö (kaupunginvaltuusto 21.10.2019)

Hallintosääntö (kaupunginvaltuusto 5.2.2024)

Konserniohje (kaupunginvaltuusto 15.2.2021)

Hyvä hallinto- ja johtamistapa kaupunkikonsernissa ((kaupunginvaltuusto 15.2.2021)

Rakennusjärjestys (kaupunginvaltuusto 27.2.2017)

Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (kaupunginvaltuusto 23.10.2017)

Päivitetty 2.1.2024