Talvisota Hyvinkäällä

VAIHTUVA NÄYTTELY – VILLAN VOIMALA


Talvisota Hyvinkäällä
– arki sodan varjossa

Hyvinkään kaupunginmuseon näyttely 14.10.2009–24.1.2010. Villan Voimala. Hyvinkää.

Tässä kuvassa on talvisodan pommituksissa tuhoutunut rakennus.    Kuvassa teksti: Näyttelyä varten kulttuurihistoriallinen osasto haastatteli hyvinkääläisiä, jotka kokivat sodan lapsena.

Talvisodan syttymisestä tulee 30.11.2009 kuluneeksi 70 vuotta. Ylimääräisiin harjoituksiin Hyvinkään
miehet lähtivät perjantaina 13.10.1939. Samana päivänä järjestettiin Hyvinkään kauppalassa ensimmäiset
pimennysharjoitukset. Talvisodan aikana vihollisen koneet pommittivat kauppalaa 18 kertaa. Tuhot olivat
valtavat, neljäsosa kauppalan rakennuskannasta tuhoutui. Siviiliuhreja Hyvinkäällä oli viisi. Talvisodassa
kaatui 66 hyvinkääläistä maanpuolustajaa. Hyvinkään villatehtaalla kudottiin koko sodan ajan Suomen
armeijalle vaatekangasta ja vilttejä pimennettyjen ikkunoiden takana, kylmissä tehdassaleissa. Suomen
3. sotasairaala perustettiin Hyvinkään Parantolan tiloihin. Hyvinkään maalaiskunnassa Kaukasissa
valmistettiin sidekankaita sotasairaaloiden tarpeisiin. Ilmahälytyksiä talvisodan aikana annettiin
kauppalassa kaikkiaan 137 kertaa. Viimeinen ilmahälytys Hyvinkäällä annettiin sodan toiseksi viimeisenä
päivänä 12.3.1940, hälytys kesti tuolloin 28 minuuttia.

Talvisota Hyvinkäällä näyttelyssä kerrottiin paikkakunnan miesten lähdöstä yleisiin harjoituksiin (YH)
ja Hyvinkään kauppalan valmistautumisesta suojelemaan asukkaitaan. Näyttelyssä kerrottiin valokuvin
Hyvinkään pommitusten tuhoista, kauppalassa vaurioitui 250 rakennusta. Näyttely kertoi lasten ja nuorten
kokemuksista sodasta omalla kotiseudulla. Näyttelyä varten kulttuurihistoriallinen osasto haastatteli
hyvinkääläisiä, jotka kokivat sodan lapsena. Heidän kertomuksissaan nousevat esiin ilmahälytysten
aikaiset odottamiset pienissä kellareissa pommien pudotessa oman kodin läheisyyteen. Näyttelyn
yhteydessä kulttuurihistoriallinen osasto järjesti Hyvinkään sota-aikaisten tapahtumien muistelua.
Tilaisuuksissa muisteltiin sodan kokeneiden ihmisten kanssa sodan syttymistä 70 vuotta sitten 30.11.,
Hyvinkään väestönsuojelua, pimennysharjoituksia ja oman kodin ikkunoiden pimentämistä sekä
ilmahälytyksiä ja kotipaikkakunnan pommituksia.


Kuvassa tuhoutunut rakennus Viistokadulla.      Kuvassa talvisodassa tuhoutunut rakennus.


Kuvassa tuhoutunut rakennus Ahjokadulla.     Kuvassa talvisodan pommituksissa vaurioitunut Hyvinkään parantola.


Kuvassa pommituksissa tuhoutunut kansakoulu.     Kuvassa talvisodassa tuhoutunut rakennus.


 

 

 

 

 

Päivitetty 17.3.2020